Ersättningar till växtodlare vid utbrott av epizootier

Vid ett sjukdomsutbrott där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som växtodlare i vissa fall ha rätt till ersättning. Om du inte kan torka och lagra din skörd ska du i första hand själv försöka begränsa din ekonomiska förlust innan du ansöker om ersättning.

Kostnader och förluster du kan få ersättning för

Jordbruksverket ersätter kostnader kopplade till sanering eller produktionsbortfall. Kravet på sanering gäller maskiner som använts i den smittade zonen och som ska lämna den.

Möjligheten att få ersättning för produktionsbortfall gäller om:

  • Jordbruksverket har förbjudit dig att skörda
  • du inte kan ta hand om din skörd enligt Jordbruksverkets restriktioner, det vill säga om du inte kan torka och lagra din skörd under den tid som krävs och inte kunnat söka undantag
  • du inte har kunnat ta hand om din skörd på grund av restriktionerna och fått avslag på din ansökan om undantag.

Vi gör en enskild bedömning när du har skickat in din ansökan.

Så här söker du

I blanketten använder du rubrikerna som finns under avsnitt C: Uppgifter i blanketten:

  • smittrening
  • produktionsbortfall.

Senast granskad: 2023-09-29

Till toppen