Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nya regler för djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börja nya regler att gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos dina djur. För dig som har hundar och katter för sällskap innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids. Om du ansvarar för hundar och katter för kommersiellt syfte, till exempel har en kennel eller ett dagis, ska du även vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder.

Hundar och katter som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte räknas som sällskapsdjur. Du som sällskapsdjurhållare, varje fysisk person som äger eller ansvarar för ett sällskapsdjur, ska ha en god djurhållning och använda veterinärmedicinska läkemedel ansvarsfullt. Du har också ett ansvar för hälsan hos dina djur och ska minimera risken för att sjukdomar sprids.

Biosäkerhetsåtgärder för hundar och katter för kommersiellt syfte

För dig som håller hundar och katter för kommersiellt syfte, till exempel har en kennel eller ett dagis, ska förutom att ansvara för djurens hälsa och att sjukdomar inte sprids vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder.

Biosäkerhetsåtgärderna är allmänt hållna i EU:s djurhälsolag. Åtgärderna ska anpassas till djurart och djurkategori samt de risker som finns med hänsyn till geografiskt läge och klimatförhållanden och lokala förhållanden och sedvänjor. Biosäkerhetsåtgärderna kan genomföras genom fysiska skyddsåtgärder och skötselåtgärder.

Fysiska skyddsåtgärder kan vara instängning, stängsling, övertäckning med tak, nätavskiljning samt rengöring, desinfektion och bekämpning av insekter och gnagare.

Skötselåtgärder kan innebära rutiner för inpassering till och utpassering från anläggningen för djur, rutiner för användning av utrustning och när nya djur tas in till anläggningen. Fysiska skyddsåtgärder kan även vara isolering eller separering av sjuka djur.

Senast uppdaterad: 2021-01-20