Hajar och rockor – CITES

Världens hav är hem för omkring 500 olika arter av hajar. Bland dessa har flertalet arter uppmärksammats och skyddats genom CITES-listning. Du som köper eller säljer hajar inom EU måste ha bevis på djurens lagliga bakgrund. Det gäller också produkter som innehåller material från dessa arter.

Hajar och rockor som souvenirer och innehåll i livsmedel

Som turist spelar du en viktig roll i skyddet av hajar och rockor. Innan du överväger att köpa souvenirer eller livsmedel som innehåller produkter från dessa arter, är det viktigt att reflektera över ditt val.

I många länder finns souvenirer som smycken med hajtänder, hela hajkäkar och även hajfenor, populära för att tillaga traditionell hajfenssoppa.

Många hajliknande rockor är allvarligt hotade och det är känt att deras fenor handlas internationellt och marknadsförs tillsammans med hajfenor.

För alla dessa föremål och produkter, inklusive de som används i livsmedelsindustrin, krävs ett CITES-tillstånd både från exportlandet/återexportlandet och importlandet, för att få tas in till EU. Detta gäller även för mindre inköp, såsom en enskild hajtand.

Som konsument är det ditt ansvar att säkerställa att dessa produkter har förvärvats lagligt och med rätt dokumentation, för att garantera att de kommer från hållbara och spårbara källor.

I de här produkterna kan det finnas haj

CITES-regleringen täcker en bred skara av produkter som innehåller hajmaterial, från fenor och brosk till oljor.

Hajleverolja och hajbrosk förekommer i formerna av squalene/squalane och som kondroitin i mediciner, hälsokost, kosmetika samt hud- och hårdvårdsprodukter. Squalane kan också utvinnas från vegetabiliska eller syntetiska källor

Även vissa fiskprodukter som "rock salmon" och imitation av crabsticks, foder för sällskapsdjur och tillskott kan innehålla hajderivat.

I de här produkterna kan det finnas material från rockor

Även om förekomsten inte är lika utbredd som hajmaterial, kan delar av rockor finnas i diverse produkter. Exempel på detta inkluderar traditionell medicin, där vissa rockarter anses ha helande egenskaper. Rockhud används ibland i lyxiga lädervaror såsom handväskor, plånböcker och skor. Denna hud kan också förekomma i exklusiva smycken och dekorativa föremål på grund av dess distinkta utseende.

Mantorna, särskilt uppskattade i asiatiska marknader, jagas för sina gälar som anses ha medicinska egenskaper och används i traditionella soppor. Likaså är sågfiskarna starkt hotade, inte bara på grund av habitatförlust utan även för den höga efterfrågan på deras sågliknande snablar. Dessa snablar är högt värderade som souvenirer och i traditionell medicin, vilket leder till illegal jakt och handel. Dessutom används sågfiskarnas kött och fenor både lokalt och kommersiellt.

CITES-listade hajar

Sillhajen, som finns i svenska vatten, CITES-listades tillsammans med flera andra arter på 2010‑talet.

Den 25 november 2023 trädde även omfattande listning i kraft för hela familjerna hammarhajar och revhajar. Detta inkluderar blåhajen som fiskas på flera håll inom EU.

Samtliga nu CITES-listade arter av hajar

 • Brugd (Cetorhinus maximus)
 • Valhaj (Rhincodon typus)
 • Vithaj (Carcharodon carcharias)
 • Årfenhaj (Oceanic whitetip shark, Carcharhinus longimanus)
 • Hammarhajar (Sphyrnidae spp.)
 • Sillhaj (Porbeagle shark, Lamna nasus)
 • Silkeshaj (Carcharhinus falciformis)
 • Rävhajar (Alopias spp.)
 • Revhajar (Carcharhinidae spp.)
 • Mako (Isurus oxyrinchus)
 • Långfenad mako (Isurus paucus)

Förkortningen "spp." betyder att listningen omfattar alla arter inom ett släkte eller familj. Familjerna revhajar innehåller 60 arter, hammarhajar 10 arter och rävhajar 3 arter.

Handel med hajar

Hajarterna är listade på EU-bilaga B. Det innebär att alla som handlar med dessa hajar inom EU:s gränser måste kunna uppvisa giltiga bevis på djurens lagliga bakgrund. Detta krav sträcker sig inte bara till levande djur utan också till alla produkter som härstammar från dessa arter. Import, export och återexport av dessa arter från EU kräver CITES-tillstånd. Krav på importtillstånd gäller även vid införsel från havet som kommer ifrån fiske på internationellt vatten, inklusive som bifångst.

CITES-listade rockor

De flesta rockorna är listade på EU-bilaga B, förutom sågfiskar (Sawfishes, Pristidae spp.) som är listade på EU-bilaga A.

Mantor (Manta rays, Manta spp.) är CITES-listade på bilaga B. Liknande skydd utsträcks till familjen örnrockor (Mobula spp.).

I februari 2023 utökades skyddet till att inkludera hajrockor (Rhinobatidae spp., med 37 arter) och flera arter av stingrockor (Potamotrygonidae), vilka båda nu finns listade på EU-bilaga B. Andra familjer av hajrockor, inklusive Glaucostegus spp. och Rhinidae spp., är CITES-listade sedan tidigare.

Handel med rockor

För sågfiskar, som är A-listade, måste du ha ett CITES-intyg för handel inom EU. Du måste också ha exporttillstånd, återexporttillstånd eller importtillstånd på samma sätt som för B-listade arter.

Senast granskad: 2023-11-27

Till toppen