Avelsorganisationer

Erkända avelsorganisationer ska uppfylla EU:s krav för djuravel, ha huvudkontor i Sverige och bli erkända av Jordbruksverket. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att bli erkänd avels­organisation.

Ansök om att bli erkänd avelsorganisation

Organisationer som vill ha avelsverksamhet med officiell status som ska genomföra ett eller flera avelsprogram ska erkännas av Jordbruksverket.

För att bli en erkänd avelsorganisation måste organisationen

  • uppfylla EU:s krav för djuravel
  • ha huvudkontoret i Sverige
  • ansöka om att bli erkänd avelsorganisation.

Ansökan ska innehålla det här:

  • namn, adress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer
  • en redogörelse för er verksamhet och underlag för erkännande enligt kraven i bilaga 1 till EU:s förordning om djuravel
  • organisationens avelsprogram för en eller flera raser eller hybrider som är utformat enligt kraven i del 2, bilaga I i EU:s förordning om djuravel.

Du ska skicka ansökan via mejl till oss.

Författningar

Söker efter 2019:31

Söker efter 2021:8

Senast granskad: 2023-08-31

Till toppen