Mått i stall och andra utrymmen för kaniner inom lantbruket

Om det inte står något annat är måtten minsta tillåtna mått och centrummått för normal inredning. Det är alltid tillåtet att bygga större och ge kaninerna mer plats än så.

Har du ekologiska kaniner för produktion eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.

Med totalarea menar vi ytor där kaninerna kan röra sig utan hinder, till exempel liggarea och gödslingsarea. Anordningar för utfodring som inkräktar på totalarean räknas inte in i totalarean.

Med liggyta menar vi boxareor som är godkända som liggytor. Dränerande golv som spalt eller nät är till exempel inte godkända som liggytor. Anordningar för utfodring som inkräktar på liggarean räknas inte in i liggarean.

Kaniner ska ha tillgång till en hylla med tillräckligt utrymme för att kunna sitta på och under denna. Hyllan får utgöras av bolådans tak.

Minsta utrymme vid grupphållning av kaniner avsedda för slakt

Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Minsta utrymme vid grupphållning av kaniner avsedda för slakt

Vikt (kg)

Längd (m)

Bredd (m)

Höjd¹ (m)

Total area per djur (m²)

Liggarea² per djur (m²)

≤3,0

2,00

1,25

0,70

0,30

0,18

>3,0

2,50

1,50

0.70

0,37

0,22

¹ Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.

² Vid gruppstorlek > 10 kaniner ska arean ökas med 5 procent.

Minsta utrymme vid grupphållning av kaniner som inte är avsedda för slakt

Kaniner inom lantbruket som inte är avsedda för slakt kan tillexempel vara kaniner som hålls för produktion av päls eller ull, eller är avelsdjur.

Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Minsta utrymme vid grupphållning av kaniner som inte är avsedda för slakt

Vikt (kg)

Totalarea (m²)

Liggarea (m²)

Totalarea¹

Digivande avelshona inkl. kull (m²)

Liggarea

Digivande avelshona inkl. kull (m²)

Kortaste sidan (m)

Lägsta höjd² (m)

≤2,0

0,30

0,18

0,70

0,42

0,50

0,50

>2,0‑3,5

0,35

0,21

0,80

0,48

0,60

0,60

>3,5‑4,5

0,40

0,24

0,90

0,54

0,70

0,80

>4,5‑6,0

0,45

0,27

1,00

0,60

0,70

0,80

>6,0

0,5

0,30

1,20

0,72

0,80

0,90

¹ Bokammare får räknas in i totalarean.

² Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.

Minsta utrymme vid individuell hållning

Hyllans area räknas inte in i angivna areor.

Minsta utrymme vid individuell hållning av kaniner inom lantbruket

Vikt (kg)

Totalarea (m²)

Liggarea (m²)

Totalarea¹

Digivande avelshona inkl. kull (m²)

Liggarea

Digivande avelshona inkl. kull (m²)

Kortaste sidan (m)

Lägsta höjd² (m)

≤2,0

0,50

0,30

0,70

0,42

0,50

0,50

>2,0‑3,5

0,70

0,42

0,80

0,48

0,60

0,60

>3,5‑4,5

0,80

0,56

0,90

0,54

0,70

0,80

>4,5‑6,0

0,90

0,63

1,00

0,60

0,70

0,80

>6,0

1,00

0,60

1,20

0,72

0,80

0,90

¹ Bokammare får räknas in i totalarean.

² Avser avståndet mellan förvaringsutrymmets golv och tak.

Minsta utrymme i bokammare för avelshona med kull

Kaninhonor ska ha tillgång till bokammare senast 1 vecka innan beräknad tid för förlossning och fram till minst 4 veckor efter förlossningen. När honor hålls i grupp ska det finnas minst 1 bokammare per hona.

En bokammare ska vara avgränsad med minst 2 väggar och tak och vara utformad så att kaninhonan och kaninungarna kan ligga i naturliga viloställningar.

Minsta utrymme vid grupphållning av kaniner avsedda för slakt

Vikt (kg)

Längd (m)

Bredd (m)

Höjd (m)

≤2,0

0,35

0,30

0,30

>2,0‑2,5

0,35

0,30

0.35

>3,5‑4,5

0,40

0,30

0.35

>4,5‑6,0

0,45

0,35

0,40

>6,0

0,50

0,40

0,40

Författningar

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:24) om kaninhållning inom lantbruket m.m.

Söker efter 2019:24

Senast granskad: 2023-11-14

Till toppen