Det här är 3R

Redan på 1950-talet myntade två forskare begreppet 3R. Det är en internationell förkortning för orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). Alla som arbetar med försöksdjur inom EU ska arbeta efter 3R-principen.

Det var forskarna William Russell och Rex Burch som formulerade principen om 3R i en artikel redan 1957. De menar att forskare alltid ska sträva efter att använda så få djur som möjligt och att arbeta med djurens välfärd i fokus. Utgångspunkten var de 3 R:en: replace, reduce och refine. Att utgå från 3R ger friska djur och bättre forskning.

Idag är 3R en viktig grund i både svenska och europeiska lagar som handlar om djurförsök. Alla som arbetar med försöksdjur inom EU ska tillämpa 3R-principen i sitt arbete.

Vi har gjort en kort film som förklarar vad 3R är och vad vi på 3R-centret gör.

Replace – att ersätta djurförsök

Att ersätta djurförsök betyder att du ersätter djurförsök med en metod där djur inte används och som ger lika eller bättre information.

Det kan också handla om en kombination av flera djurfria metoder, som tillsammans kan ersätta ett djurförsök.

Här är några exempel på metoder som har ersatt försök på levande djur:

 • datormodeller, matematiska modeller och AI
 • konstgjorda organ och vävnader, som organoider och 3D-modeller
 • organ-på-chip
 • cellkulturer eller organ utanför kroppen
 • stamceller
 • försök på döda djur, som har avlivats i annat syfte än för försök eller i utbildning
 • dockor eller andra modeller istället för riktiga djur
 • försök på bakterier eller växter
 • studier med hjälp av syntetiskt eller elektroniskt material
 • mikrodosering i människa.

Reduce – att minska antalet försöksdjur

Att minska antalet djur betyder att du använder färre djur i ett försök än vad som tidigare varit möjligt, men du får lika bra eller bättre information. Att minska antalet djur kan också betyda att du från ett och samma djur får mer information än tidigare utan att öka djurets lidande.

Det här är några exempel på vad som kan minska antalet djur i försök:

 • att ersätta en del av en metod till ett alternativ utan djur, även om det inte går att göra hela studien eller metoden djurfri
 • att dela data och resultat med andra forskare, även data som inte ger det förväntade resultatet då det kan minska antalet onödiga försök
 • att noga planera och utforma försök för att undvika att djur används i onödan
 • att använda organ och vävnader från samma djur i flera olika studier eller dela med andra forskare eller andra studier
 • metoder för att avbilda och se in i ett djur för att följa vad som händer i djuret under en längre tid, vilket kan ge mer information från ett och samma djur jämfört med tidigare metoder
 • med en god djurhållning och rätt kompetens hos de som arbetar med djuren kan man minska antalet djur som används i ett försök.

Refine – att öka välfärden för försöksdjur

Att förfina djurförsök betyder att du minskar smärta eller annat lidande hos ett djur i försök. Det betyder också att du ökar välfärden för djuret. Du kan påverka djurens omgivning positivt med nya material eller större utrymmen.

Här är några exempel på att förfina djurförsök:

 • att förbättra och förfina smärtlindring och ingrepp i djuren
 • att träna djuren i att närma sig människor, att låta sig plockas upp och att inte bli stressade vid olika ingrepp
 • att låta djuren ha material för att leka, gömma sig, söka trygghet eller på annat sätt öka sin välfärd och leva på ett så naturligt sätt som möjligt
 • att se till att djuren är i försök under så kort tid som möjligt och att slutpunkten så sällan som möjligt innebär att djuret dör.

Skolmaterial om 3R

Sveriges 3R-center har tagit fram ett webbaserat material för gymnasiet om forskningsmetoder, djurförsök, etik, 3R och djurförsöksfri forskning. Materialet innehåller tre lektioner, som kan användas i en serie eller som fristående lektioner. Det finns också kunskapstester, diskussionsuppgifter, fördjupningar och en lärarhandledning i materialet.

Våra faktablad om djurförsök och 3R är gjorda i A4-storlek och passar för utskrift.

Vetenskapsrådet och svenska universitet driver tillsammans en webbplats om djurförsök. Den innehåller saklig information för alla som vill veta mer om svensk forskning och djurförsök.

Söker efter 2019:9

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-02

Till toppen