Provrör i glas fyllda med ljusblå vätska. Symbolen för Sveriges 3R-center är vit och monterad i bilden. Symbolen består av texten 3R och Sveriges 3R-center.

Sveriges 3R-center

Sveriges 3R-center är en arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök.

Swedish 3Rs Center