Fokus och fördjupning

Hitta på sidan

Focus on the 3Rs är en kanal där vi fördjupar oss i de olika R:en. Vi lyfter också fram goda exempel och berättar om aktuell forskning inom 3R.

Prenumerera på Focus on the 3Rs (på engelska)

Focus on the 3Rs

Focus on the 3Rs är en fördjupning och ett komplement till de nyheter som vi publicerar på webbplatsen. Varje utgåva har ett särskilt tema.

Focus on the 3Rs riktar sig i första hand till dig som forskar med eller utan djur, arbetar med försöksdjur eller på annat sätt kommer i kontakt med eller är intresserad av 3R.

Alla fokusbrev publiceras i första hand på engelska och dessa kan du prenumerera på. En svensk översättning av alla fokusbrev finns här.

Goda exempel på 3R

Vi vill lyfta fram svenska verksamheter som jobbar aktivt med 3R. Vi besöker eller pratar med medarbetare på olika lärosäten, företag och myndigheter som berättar om sitt arbete.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss på Sveriges 3R-center om du vill veta mer eller undrar något.

Senast uppdaterad: