Fokus och fördjupning

Här samlar vi filmer, artiklar och annat material där vi fördjupar oss i de 3 R:en. Vi lyfter fram goda exempel och berättar om svensk forskning som kan ersätta, minska eller förfina djurförsök.

Filmer

Våra filmer syftar till att sprida svensk forskning och utveckling inom 3R. Vi låter forskare och andra experter berätta om vad de gör och vilken ny kunskap som kommer fram.

Att ersätta djurförsök

Vi har gjort en kort film som på ett övergripande sätt förklarar hur och varför vi bör ersätta och minska djurförsök:

Olika perspektiv på att ersätta djurförsök

Vi har också gjort en film där olika perspektiv på möjligheter och utmaningar med att ersätta djurförsök i Sverige lyfts fram. Forskare, myndigheter, företag och politiker deltar:

Cellmodeller

Den här korta filmen förklarar hur enkla och mer avancerade cellmodeller kan ersätta och minska djurförsök:

Datormodeller

Vi har också gjort två filmer om hur datormodeller kan ersätta och minska djurförsök.

Den första filmen handlar mer generellt om hur datormodeller kan användas för att ersätta och minska djurförsök. Den andra filmen handlar om hur man som forskare vet att man kan lita på resultaten från en datormodell när den används för att ersätta och minska djurförsök.

Forskare berättar

I en film som vi har spelat in på plats i labbet på Uppsala universitet träffar vi forskaren Maria Karlgren, som berättar om hur hon och hennes kollegor har kunnat ersätta vissa djurförsök i sin forskning om hur kroppen tar upp och bryter ner läkemedel:


Vi har också träffat Henrik Ahlenius och hans forskargrupp på Lunds stamcellscenter vid Lunds universitet. De har med hjälp av stamceller utvecklat en metod för att ersätta möss i sin forskning om neurologiska sjukdomar:

Artiklar

Goda exempel på 3R

Vi vill lyfta fram svenska verksamheter som jobbar aktivt med 3R. Därför låter vi medarbetare på olika lärosäten, företag och myndigheter berätta om sitt arbete.

Fokusbrev

Under perioden 2019–2023 gav 3R-centret ut ett fokusbrev. Fokusbrevet publicerades på engelska och varje utgåva fördjupade sig i ett 3R-relaterat tema.

Utgåvorna av fokusbrevet från 2022 och 2023 finns tillgängliga på vår engelska webbplats. Vill du läsa äldre utgåvor är du välkommen att kontakta 3R-centret.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss på Sveriges 3R-center om du vill veta mer eller undrar något.

Senast granskad: 2024-05-24

Till toppen