Databaser och söktjänster

Det finns databaser och söktjänster som du kan använda för att hitta metoder som kan ersätta, minska och förfina djurförsök.

Det finns flera olika typer av databaser och söktjänster som du kan använda när du söker efter 3R‑metoder – metoder som kan ersätta, minska och förfina djurförsök. Några databaser fokuserar på ett specifikt R. Andra är bredare och innehåller metoder inom alla de tre R:en. Det finns också databaser som fokuserar på metoder inom ett specifikt användningsområde.

Vi har samlat information om olika databaser, söktjänster och hjälpmedel för litteratursökningar inom 3R-området. Alla resurser är på engelska.

Databaser som samlar 3R‑metoder

Projektet 3Ranker har tagit fram en sökalgoritm för vetenskapliga artiklar som handlar om 3R-metoder. Algoritmen baseras på artificiell intelligens och fungerar i dag för 35 miljoner artiklar från databasen MEDLINE. Projektet startade med djurförsöksfria metoder inom vissa områden av forskning och testning men målet är att databasen ska utvecklas för att omfatta alla de tre R:en och fler forskningsområden.

Det brittiska 3R-centret NC3Rs har samlat alla sina stödmaterial i ett 3R-bibliotek. Här kan du söka fram hjälpmedel för många olika frågor, allt från förfinad hantering av möss i försök till helt djurfria metoder för cellodling.

Det norska 3R-centret Norecopa har publicerat databasen The 3R Guide på sin webbplats. Det är en samling med mer än 80 andra 3R-relaterade databaser. Norecopas förhoppning är att databasen kan hjälpa forskare att få en överblick över tillgängliga 3R-resurser.

De databaser som fokuserar på ett av de tre R:en eller på ett specifikt användningsområde har vi samlat under egna rubriker.

Databaser för metoder som kan ersätta djurförsök

RE-Place

Projektet RE-Place samlar information om metoder som kan ersätta djurförsök. Projektet presenterar också kontaktuppgifter till forskare som använder och kan lära ut metoderna. Databasen innehåller än så länge metoder och forskare som finns i Belgien, men forskare och andra intresserade från andra länder kan givetvis använda den för att hitta information och potentiella nya kontakter.

Databaser från systematiska litteraturstudier

Det europeiska referenslaboratoriet EURL ECVAM har genomfört systematiska litteraturstudier inom sju olika sjukdomsområden för att identifiera forskningsmetoder som kan ersätta djurförsök.

Varje studie har tagit fram en databas över de metoder som identifierats, en teknisk rapport som beskriver resultaten från studien samt en populärvetenskaplig sammanfattning.

De sju sjukdomsområden som ingår är

  • hjärt-kärlsjukdomar
  • neurodegenerativa sjukdomar
  • sjukdomar i luftvägarna
  • bröstcancer
  • immunonkologi
  • autoimmuna sjukdomar
  • immunogenicitetstestning för avancerade läkemedel som baseras på gener, vävnader eller celler.

Databas för metoder som ska genomgå validering

EURL ECVAM är ansvariga för validering inom EU och har en databas för metoder som har anmälts för formell validering. Syftet med den formella valideringen är att utvärdera om metoderna är robusta och pålitliga för sitt syfte så att de kan användas för att ta fram data till säkerhets­bedömningar.

Databasen heter Tracking System for Alternative methods towards Regulatory acceptance, förkortat TSAR. Här kan du följa en metod genom anmälan, validering och granskning och ta del av viss dokumentation i de olika stegen.

Databaser för metoder som kan förfina djurförsök

Den amerikanska organisationen Animal Welfare Institute har tagit fram och uppdaterar en databas om förfining. Den innehåller vetenskaplig litteratur, böcker och andra publikationer där det finns exempel på metoder som kan förfina djurförsök.

Databaser för 3R-metoder inom utbildning

Det finns databaser som samlar metoder som kan ersätta, minska och förfina djurförsök inom utbildning. En sådan databas tillhandahålls av det norska 3R-centret Norecopa och en annan av det globala nätverket International Network for Humane Education, InterNICHE.

Hjälpmedel för litteratursökningar

Det europeiska referenslaboratoriet EURL ECVAM har tagit fram en guide för att söka fram 3R‑metoder i litteratur. Guiden innehåller en checklista med sju steg tillsammans med listor över vetenskapliga tidskrifter, databaser och organisationer som kan vara extra viktiga att inkludera i din sökning.

Informationscentret för djurvälfärd på det amerikanska lantbruks­biblioteket har tagit fram ett stödmaterial för forskare och andra som behöver göra litteratursökningar för att hitta 3R‑metoder. Instruktionen innehåller sex olika steg samt exempel på hur dessa har använts i verkliga litteratursökningar.

Den brittiska organisationen Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME) har tagit fram information och stöd för att söka fram 3R-metoder i litteratur.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss på Sveriges 3R-center om du vill veta mer eller undrar något.

Senast granskad: 2024-04-09

Till toppen