Databaser och söktjänster

Sveriges 3R-center har inventerat databaser och söktjänster för alternativa metoder.

Du får inte göra några försök på djur inom EU om det finns alternativa och lika bra metoder. Du som forskare måste därför försäkra dig om att inga andra metoder finns innan du planerar att använda djur.

Det finns många tjänster och tidskrifter med alternativa metoder. Men informationen kan vara svår att hitta om du inte vet var eller hur du ska leta. Därför har vi gjort en sammanställning av de mest användbara tjänsterna internationellt.

Inventeringen är gjord på engelska, då ingen av databaserna finns på svenska. Om du vill ha en förklaring på svenska eller vill veta mer om inventeringen, kan du höra av dig till oss på 3R-centret.

Hjälp att söka

Du kan ha stor nytta av en sökguide, kanske kan den vara lika viktig som databaserna i sig. Vi tipsar därför om några användbara sökguider, som beskriver hur du på ett systematiskt sätt söker en metod.

Databaser med alternativa metoder

Vi har valt att redovisa databaserna efter ämnesområde och vilken organisation som ansvarar för tjänsten. Till exempel har både EU och OECD egna tjänster för alternativa metoder.

Regulatoriska och toxikologiska tester

EU:s tjänster

EU arbetar för att fasa ut alla djurförsök. En viktig del i arbetet är att validera nya metoder och göra dem kända och tillgängliga för forskare. EU har ett gemensamt referenslaboratorium och ett europeiskt forskningscenter. De erbjuder flera databaser och digitala tjänster.

OECD:s tjänster

The Organisation for economic Cooperation and Development OECD, arbetar internationellt för att främja den ekonomiska utvecklingen i sina medlemsländer. De har en hel del bra tjänster vad gäller alternativ till djurförsök.

Refinement - att förfina djurförsök

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss på Sveriges 3R-center om du vill veta mer eller undrar något.

Senast granskad: 2023-01-11