Dela organ, vävnader och prover

Genom att samarbeta med andra forskare och biobanker kan man ta tillvara på organ, vävnader och prover från djur och människor som annars inte skulle använts. På så sätt kan man skapa fler användnings­områden för redan existerande material och minska på antalet försöksdjur och invasiva ingrepp.

Som forskare behöver du ibland bara använda ett eller två organ från ett djur i dina försök. Det material du har samlat in kan vara värdefullt för andra forskare. Genom att dela organ och vävnader med andra forskare eller grupper kan vi minska antalet djur som används i försök.

Det finns också biobanker som samlar, förvarar och tillhandahåller prover från människor eller djur.

Vi samlar information om olika tjänster och organisationer som vill underlätta för forskare att gemensamt använda organ, vävnad och prover, både från djur och människor.

Tjänster för delning av prover från djur

Att dela med sig av prover från djur i forskning är ett värdefullt verktyg för att minska antalet försöksdjur som används. Här har vi listat två internationella organisationer som arbetar för delning av prover från djur. I Sverige har vi idag ingen motsvarande verksamhet men det kan finnas möjligheter att dela med sig av material både internt och externt mellan till exempel universitet och sjukhus. Undersök gärna om möjligheten finns på just din arbetsplats.

Animatch

Via Animatch kan du få kontakt med andra forskare för att dela organ och vävnader från djur. Du kan också ta kontakt med Animatch för att hitta en egen lösning för just din anläggning eller tillsammans med andra organisationer.

SearchBreast

SearchBreast är en webbaserad tjänst för att söka vävnader från musmodeller relaterade till bröstcancer. Du kan dela material från dina djurmodeller och du kan efterlysa material från andra forskare.

Biobanker

Ett sätt att minska användningen av levande djur inom medicinsk forskning är att använda vävnad och prover från människor eller djur som har sparats i biobanker. Dessa prover är oftast ett resultat av medicinsk vård där patienten har lämnat biologiska prover. Genom att använda redan befintliga prover i sin forskning kan man minska behovet av försöks­personer eller försöks­djur och få tillgång till prover utan invasiva ingrepp.

BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC är en europeisk forskningsinfrastruktur för biobanker. Här samlas information om biobanker i Europa som vill dela med sig av data och prover från människor eller djur och som vill samarbeta med andra forskargrupper. I deras sökfunktion kan man bland annat välja land, vilken typ av vävnadsprov man vill ha, om det gäller prover från människor eller djur och vilken sjukdom man är intresserad av.

Biobank Sverige

I Sverige finns över 150 miljoner biobanksprov från människor i olika åldrar. Ett biobanks­prov kan innefatta blod, urin och saliv men också cell- eller vävnadsprov. Biobanks­prov kan användas i forskning om det finns ett uttryckt samtycke och en godkänd etik­ansökan. Läs mer om biobanks­prov och forskning på Biobank Sveriges webbplats.

Senast granskad: 2024-02-20

Till toppen