Finansiera din forskning

Det finns forsknings­medel att söka för dig som kan koppla din forskning till något av de tre R:en.

Vi på Sveriges 3R-center samlar information om organisationer som finansierar forskning som går att relatera till 3R. Tipsa oss gärna om du saknar någon aktör på den här sidan.

3R-centret delar inte ut några forsknings­medel.

Svenska organisationer som finansierar forskning som relaterar till 3R

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla de tre R:en. Utlysningen öppnar i början av varje år.

Torvald och Britta Gahlins stiftelse

Torvald och Britta Gahlins stiftelse finansierar vetenskaplig forskning som kan bidra till att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Forska utan djurförsök

Stiftelsen Forska utan djurförsök finansierar varje år forsknings­projekt som syftar till att ersätta djurförsök eller främja användningen av djurförsöks­fria metoder.

Formas

Formas finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhälls­utveckling och som kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhets­målen. Här kan projekt som syftar till att förbättra försöks­djurens välfärd ingå.

Uttalande om 3R för svenska organisationer som finansierar forskning

3R-centret har tagit fram ett uttalande om 3R för svenska organisationer som finansierar forskning. I arbetet har vi lyssnat in olika organisationers synpunkter. I uttalandet förklarar vi vad det innebär att arbeta med de tre R:en och vilken effekt det kan ha för svensk forskning. De organisationer som står bakom uttalandet vill bidra till att utveckla arbetet med de tre R:en i Sverige.

I dagsläget har följande svenska organisationer som finansierar forskning valt att ställa sig bakom uttalandet

  • Barncancerfonden
  • Cancer- och allergifonden
  • Formas
  • Forska utan djurförsök
  • Hjärnfonden
  • Hjärt-Lungfonden

Kontakta Sveriges 3R-center om du representerar en organisation som finansierar forskning och är intresserad av uttalandet.

Finansiering på internationell nivå

Inom EU finns ett ramprogram för forskning och innovation. Det nuvarande ram­programmet heter Horisont Europa och pågår mellan 2021–2027. Syftet med programmet är att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, stödja forskning och innovation från idé till marknad och det ska komplettera nationell och regional finansiering.

Horisont Europa består av tre pelare. Pelare nummer 2 stödjer forskning och innovation som rör samhälls­utmaningar och industri­teknik fördelat i sex olika kluster: 1) hälsa, 2) kultur, 3) civil säkerhet, 4) digital teknik och industri, 5) klimat, energi och mobilitet samt 6) livsmedel, naturresurser och miljö.

3R-centret har tidigare gått igenom ram­­programmet och hittat möjligheter till finansiering av forskning inom 3R-området, framförallt i klustret hälsa.

Om du vill söka finansiering inom Horisont Europa har varje område en nationell kontakt­punkt som kan hjälpa dig. Nationella kontakt­punkter för kluster hälsa är Vinnova, Vetenskapsrådet och Forte.

Senast granskad: 2024-05-21

Till toppen