Finansiera din forskning

Det finns pengar att söka för dig som forskar och kan koppla din forskning till 3R och alternativa metoder.

Vi på Sveriges 3R-center samlar information om organisationer som på olika sätt delar ut pengar för forskning och projekt som går att relatera till 3R.

Sveriges 3R-center delar inte själva ut några pengar för forskning eller projekt. Men tipsa oss gärna om du saknar någon aktör på den här sidan.

Organisationer som delar ut pengar i Sverige

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet delar varje år ut pengar till 3R‑projekt inom alla de tre R:en. Utlysningen öppnar i början av varje år.

Forska utan djurförsök

Stiftelsen Forska utan djurförsök delar varje år ut pengar till forskningsprojekt som syftar till att ersätta djurförsök eller främja användningen av djurförsöksfria metoder.

Formas

Formas finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling och som kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Formas har bland annat delat ut pengar till 3R-baserad forskning.

Vinnova

Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället. De finansierar också förstudier inför projekt inom forskning och innovation, och ger stöd till små- och medelstora företag.

Torvald och Britta Gahlins stiftelse

Torvald och Britta Gahlins stiftelse delar ut pengar för att stödja vetenskaplig forskning som kan bidra till att förfina, minska och ersätta djurförsök.

Internationella priser

European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing

Organisationen EPAA:s vetenskapliga pris delas ut vartannat år till en forskare i Europa som gör stora insatser för 3R. De delar även ut ett särskilt pris inom Refinement. Varje år sponsrar de även unga forskare att kunna delta på vetenskapliga konferenser.

National Centre for the Replacement, Refinement & Reduction of Animals in Research

Det brittiska 3R-centret NC3Rs delar varje år ut ett internationellt pris till en forskare eller en grupp forskare som har publicerat en vetenskaplig artikel med koppling till 3R.

Senast granskad: 2023-05-17