Metoder som kan ersätta djurförsök

Vi samlar löpande information om användning, utveckling och validering av metoder som kan ersätta djurförsök.

Vi har samlat information om användning, utveckling och validering av metoder som kan ersätta djurförsök på vår engelska webbplats. Där kan du läsa mer om olika metoder som cellkulturer, dator­modeller och djurfri cellodling, men även om utveckling och validering av nya metoder.

Cellkulturer och datormodeller

Cellbaserade modeller och dator­modeller är två typer av metoder som kan ersätta djurförsök. Du kan läsa mer om hur de fungerar och hur de kan användas på vår engelska webbplats.

Helt djurfri cellodling

Cell­baserade modeller används för att ersätta djurförsök. Trots det är cellodling inte alltid ett helt djurfritt alternativ. Det beror på att många komponenter som används för att främja celltillväxt kommer från djur och ibland krävs det också djurförsök för att producera dem.

På vår engelska webbplats har vi samlat information om djurfria komponenter för cellodling med fokus på serumfria media, 3D-cellodlingar och komponenter för hantering av celler in vitro.

Utveckling och validering av metoder

För att nya djurförsöks­fria eller helt djurfria metoder ska kunna användas i säkerhets­tester av kemikalier eller läkemedel behöver de genomgå en formell validering. Denna process ska bekräfta att metoden ger samma resultat när den används på olika laboratorier och att metoden kan förutsäga biologiska effekter i människa för olika testämnen.

Även om du inte planerar att validera den metod du utvecklar är många av verktygen generellt användbara för att säkerställa metodens robusthet.

På vår engelska webbplats har vi samlat länkar till hjälpmedel som du kan använda vid utveckling, utvärdering och formell validering av in vitro-metoder.

Senast granskad: 2024-07-09

Till toppen