Planera och rapportera djurförsök

Vi har samlat olika verktyg som du kan använda när du förbereder studier med djur eller när du ska rapportera dina resultat.

Det är viktigt att du planerar dina djurförsök väl så att du använder rätt antal djur och får tillförlitliga resultat från din forskning.

När du har gjort dina studier är det viktigt att du rapporterar data och resultat som du har samlat in tillsammans med en noggrann beskrivning av hur du har gått tillväga. Det är viktigt att redovisa även negativa resultat, det vill säga när man inte får det förväntade resultatet. Det ökar kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar så att vi kan undvika onödiga studier med eller utan djur i framtiden.

Förbereda en studie

Det finns ett antal verktyg som hjälper dig att planera en studie med djur. Det finns också hjälp för att utforma bästa möjliga design på ditt försök.

För att hjälpa forskare att planera sina studier med djur har det norska 3R-centret Norecopa och den brittiska organisationen RSPCA tagit fram internationella riktlinjer. Riktlinjerna heter PREPARE, vilket är en förkortning av det engelska namnet Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence.

Verktyget EDA kan hjälpa dig som forskare att förbättra upplägget för dina studier med djur. Det kan också hjälpa dig att hitta relevanta metoder för att analysera dina resultat. Verktyget kommer från det brittiska 3R-centret NC3Rs. EDA är en förkortning av Experimental Design Assistant.

Registrera din plan

Genom att registrera och rapportera en försöksplan redan innan du genomför en studie med djur bidrar du till att minska selektiv rapportering av resultat. Samtidigt ökar du publicering av negativa resultat. Genom att andra forskare och granskare kan jämföra din ursprungliga plan med den slutliga publikationen bidrar du också till ökad transparens. Dessutom minskar förregistrering av försök risken att flera liknande eller till och med likadana försök genomförs samtidigt.

Det tyska 3R-centret Bf3R har tagit fram plattformen Animal Study Registry där du som forskare kan förregistrera din försöksplan. Plattformen använder sig av kända riktlinjer för rapportering av resultat och du är därmed väl förbered när din studie väl ska skrivas ihop och publiceras.

En annan plattform för förregistrering av försöksplaner utgår från Nederländerna.

Rapportera resultat

Genom att rapportera alla dina resultat, både förväntade och inte förväntade, bidrar du till öppenhet och transparens och ger andra forskare möjligheten att förbättra sin egen forskning.

Det brittiska 3R-centret NC3Rs har tagit fram riktlinjer som du kan följa när du ska rapportera resultat. De ska underlätta både för dig som skriver och för dig som granskar andras artiklar. Riktlinjerna kallas ARRIVE och är en förkortning av Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments.

Senast granskad: 2024-02-13

Till toppen