Publiceringsdatum23 December 2022

Bästa praxis för att använda groddjur i forskning

Sveriges 3R-center har översatt en guide för bästa praxis när det gäller groddjur som används i forskning. Guiden har sitt ursprung i Kanada, men finns nu i en svensk sammanfattning.

En afrikansk klogroda simmar i ett akvarium.

Afrikansk klogroda är en vanlig djurmodell i forskning.

Den kanadensiska organisationen Canadian Council on Animal Care har tagit fram en guide som handlar om att använda groddjur (amfibier) i forskning. Sveriges 3R-center har gjort en sammanfattning av guiden på svenska och även jämfört innehållet med svenska förutsättningar.

Tanken med guiden är att förbättra rutiner och skötsel av amfibier som används i forskning. I guiden finns information, som är granskad av experter, uppdelad i olika ämnesområden som till exempel husering, hantering, avlivning och avel.

Guiden handlar om alla amfibier, men beskriver mer ingående de två mest använda arterna i Kanada, vilka är afrikansk klogroda (xenopus laevis) och axolotl (ambystoma mexicanum).

Guiden innehåller inte information om försök som sker på vilda amfibier eller amfibier som inte omfattas av lagen, till exempel ägg eller embryon.

Senast uppdaterad:

Till toppen