Publiceringsdatum22 April 2024

Information om djurfri cellodling

Sveriges 3R-center har inventerat och samlat information om djurfria alternativ till traditionella komponenter för cellodling med fokus på serumfria media, 3D-cellodling och medel för att hantera och frysa ner celler.

Cellodling är en utbredd forskningsmodell som används för att ersätta djurförsök. Trots detta är cellodling inte alltid ett helt djurfritt alternativ. Det beror på att många komponenter som används för att främja celltillväxt kommer från djur och ibland krävs också djurförsök för att producera dem.

Sveriges 3R-center samlar information om nya djurfria komponenter för cellodling med fokus på serumfria media, 3D-cellodlingar och komponenter för hantering av celler in vitro.

Informationen finns på vår engelska webbplats och är tänkt som ett stöd för forskare som är intresserade av helt djurfri cellodling.

Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post.

Senast uppdaterad:

Till toppen