Publiceringsdatum3 Maj 2024

En strategi för att ersätta djurförsök

Nationella kommittén och Sveriges 3R-center arbetar med alla de tre R:en – replace, reduce, refine – att ersätta, minska och förfina djurförsök. Kommittén har nu tagit fram en strategi för sitt arbete med att ersätta djurförsök.

På uppdrag av Nationella kommittén har 3R-centret under en längre tid samlat in och bearbetat information från olika målgrupper i syfte att ta fram en strategi som vägvisare i arbetet med att ersätta djurförsök.

Strategin ska styra kommitténs eget arbete när det handlar om att ersätta djurförsök och utgöra ett underlag i det årliga arbetet med kommitténs verksamhets­plan. Strategin ska också kunna användas som en utgångspunkt för dialog och samarbete mellan berörda aktörer i samhället.

Enligt försöksdjurs­direktivet är det slutliga målet att ersätta djurförsök så snart det är vetenskapligt möjligt. EU‑kommissionen har nyligen påbörjat arbetet med en gemensam färdplan för att fasa ut djurförsök i säkerhets­tester av olika typer av kemikalier så som industriella kemikalier, bekämpnings­medel och läkemedel för människor och djur.

I Nationella kommitténs och 3R‑centrets arbete finns redan idag insatser för att sprida information om utveckling, utvärdering och användning av djurförsöksfria och helt djurfria metoder. Nationella kommittén har nu tagit fram en strategi för sitt eget arbete med att ersätta djurförsök i en svensk kontext.

Strategins innehåll

I arbetet med den här strategin har samtalen i första hand fokuserat på att ersätta den typ av djurförsök som ingår i EU:s definition – djurförsök som kan orsaka smärta eller lidande som är jämförbart med ett nålstick eller mer.

Kommittén har formulerat tre övergripande fokusområden i strategin:

A. Kunskap och samarbete om djurförsöksfri forskning ska öka

B. Djurförsöks­fria metoder ska utvecklas och utvärderas i snabbare takt

C. Djurförsöks­fria metoder ska implementeras och ersätta djurförsök så snart det är vetenskapligt möjligt

Under varje fokusområde finns delmål och förslag på konkreta insatser för att skynda på arbetet med att ersätta djurförsök så snart det är vetenskapligt möjligt.

Många av strategins delar ligger utanför kommitténs egen räckvidd och kräver kontakter, diskussioner och goda relationer med många andra aktörer.

Nationella kommitténs strategi i sin helhet

Strategin finns att läsa i sin helhet, men bara på svenska.

Har du frågor eller annan återkoppling, kontakta Sveriges 3R-center.

Senast uppdaterad:

Till toppen