Publiceringsdatum8 Maj 2024

Stöd­material för grupp- och ensam­hållning av kaniner

Kaninen är naturligt en social art och ska hållas i grupp. Sveriges 3R-center har tagit fram ett material för att hjälpa verksamheter med försöksdjur att hålla kaniner i grupp, och att ge kaniner en så bra välfärd som möjligt i de fall de behöver hållas ensamma.

En grupp kaniner bland strö

Kaninen är en social art som traditionellt har hållits enskilt i små burar när de används i forskning. En av anledningarna till att hålla kaninerna ensamma har varit att undvika aggression som kan uppstå när djuren hålls på begränsade utrymmen. När kaniner hålls ensamma på en liten yta kan de uppleva stress och frustration som i sin tur kan leda till att de utvecklar fysiologiska problem och onormala beteenden.

För att öka välfärden för kaniner som försöksdjur, har Sveriges 3R‑center tagit fram ett material som ska hjälpa verksamheter som har försöksdjur att hålla kaniner i grupp. Det handlar också om att kaniner ska må så bra som möjligt om de ändå behöver hållas ensamma.

I materialet finns information om kaniners naturliga beteende, grund­läggande förut­sättningar för god kanin­hållning, hur kaniner kan introduceras till och hållas i grupp, och vad som är viktigt att tänka på om kaniner behöver hållas ensamma.

Materialet vänder sig till djur­tekniker, djurskydds­organ och djurförsöks­etiska nämnder.

Senast uppdaterad:

Till toppen