Publiceringsdatum13 Maj 2024

Sammanfattning av rikt­linjer om vilda djur i forskning

Den kanadensiska organisationen Canadian Council on Animal Care, förkortat CCAC, har tagit fram riktlinjer för ett gott djurskydd i forskning på vilda djur.

Dokumentet är omfattande och berör bland annat experiment­design för forskning på vilda djur samt infångande, märkning och frisläppande. Dokumentet är indelat i olika kapitel som också innehåller riktlinjer. Riktlinjerna fungerar som en samman­fattning inom varje kapitel.

För att underlätta för svenska läsare att navigera i dokumentet har vi tagit fram en kort samman­fattning på svenska. Vi hänvisar också till svensk lagstiftning för att ge information om hur rikt­linjerna kan användas i Sverige.

Senast uppdaterad:

Till toppen