Populärvetenskaplig sammanfattning, ALURES

I EU-kommissionens e-tjänst ALURES skickar du in den populärvetenskapliga sammanfattningen som är en del av din ansökan om etiskt godkännande av djurförsök. Det gäller både för nya ansökningar och ändringsansökningar.

Registrera dig som användare

Du måste vara registrerad som användare för att kunna använda e-tjänsten. Jordbruksverket ansvarar för att registrera alla användare i Sverige.

För att bli registrerad som användare skickar du ditt namn och din e-postadress till oss på Jordbruksverket via e-post. Skriv ALURES i ämnesraden.

När du har registrerats får du en bekräftelse via e-post med instruktioner för hur du gör första gången du ska använda e-tjänsten. Du måste använda samma e-postadress i e-tjänsten som du har anmält till oss på Jordbruksverket.

Så här använder du e-tjänsten

Du skriver och skickar in den populärvetenskapliga sammanfattningen i e-tjänsten. När du har skickat in sammanfattningen till den regionala djurförsöksetiska nämnden kommer de att granska och godkänna sammanfattningen tillsammans med din etiska ansökan. Jordbruksverket skickar därefter in sammanfattningen till EU-kommissionen för publicering.

När du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning i e-tjänsten får den ett id-nummer med en bokstavs- och sifferkombination: NTS-SE-XXXXXX. Detta id-nummer använder du även som id-nummer vid grunduppgifter i Jordbruksverkets e-tjänst för etiskt godkännande av djurförsök.

För att kunna spara ett utkast i systemet måste du först ha fyllt i alla obligatoriska fält. Om du inte har möjlighet att skriva hela den populärvetenskapliga sammanfattningen vid ett och samma tillfälle, kan du skriva ett tecken i varje obligatoriskt fält och spara ett utkast. Sedan kan du fortsätta skriva vid ett annat tillfälle.

Vägledning som stöd

EU:s e-tjänst och gemensamma databas syftar till att förbättra och harmonisera sättet för hur vi låter EU:s medborgare ta del av forskning som sker med djur.

I samband med att e-tjänsten startade har EU uppdaterat sin vägledning för hur man ska skriva och granska en populärvetenskaplig sammanfattning.

Riktlinjerna är översatta till EUs alla medlemsstaters språk och du hittar dem här:Riktlinjedokument för populärvetenskapliga sammanfattningar - Europeiska unionens publikationsbyrå (europa.eu)

Varför måste min populärvetenskapliga sammanfattning vara anonym?

Lagstiftningen kräver att den populärvetenskapliga sammanfattningen är anonym.

Måste jag skriva den populärveten­skapliga sammanfattningen på svenska?

Ja, du måste skriva den på svenska.

Vad betyder Inlämning till EU: Ja eller Nej?

Frågan handlar om huruvida användningen av djur ska rapporteras till EU eller inte. Det är du som skriver in den populärvetenskapliga sammanfattningen i e-tjänsten som ska fylla i detta. Det är samma fråga som vi ställer i vår tjänst för att rapportera in den årliga användningen av försöksdjur.

Sverige och EU definierar djurförsök på olika sätt. I Sverige är det syftet som avgör om det är ett djurförsök eller inte, till exempel forskning eller utveckling av läkemedel. Ett djur behöver inte lida för att det ska räknas som ett djurförsök. EU definierar djurförsök som när man utsätter djur för ett lidande i vetenskapligt syfte. Med lidande menar vi ett ingrepp i nivå med ett nålstick.

Hur gör jag med den populärvetenskapliga sammanfattningen vid en ändringsansökan?

Ibland behöver den populärvetenskapliga sammanfattningen ändras i samband med en ändringsansökan. Tillvägagångssättet för detta i ALURES beror på hur föregående sammanfattning lämnades in.

Om föregående sammanfattning är skriven innan ALURES fanns

Oavsett om sammanfattningen behöver ändras eller inte ska man uppdatera den då den nya mallen innehåller flera uppgifter än tidigare.

Detta gör man på samma sätt som när man skriver en ny sammanfattning så att den kommer in i ALURES och så att man får ett ID-nummer att skriva in i e-tjänsten.

Sammanfattningen får ett nytt ID-nummer.

Om föregående sammanfattning är skriven i ALURES

Ansökningar som redan har en sammanfattning gjord i ALURES ska ha ett och samma ID-nummer som uppdateras vid ändringsansökningar så att det blir en ny version av den sammanfattning vars ID-nummer är kopplat till grundansökan. Detta gäller oavsett hur många ändringsansökningar man gör under hela försökets varaktighet.

Detta gör man genom att söka upp sin sammanfattning i ALURES och uppdatera genom att klicka den blå knappen Amend (new version). Se mer information i den manual som skickades ut i samband med registrering.

Sammanfattningen behåller alltså samma ID-nummer, men det blir en ny version.

Vad är skillnaden mellan svårhetsgraderna Terminal och Svårhetsgrad på nationell skala?

Terminal svårhetsgrad används för de försök där djuren utan föregående ingrepp sövs, utsätts för ingrepp och sedan avlivas utan att de vaknar igen.

Svårhetsgrad på nationell skala (Terminal-organ) används när ett djur avlivas för uttag av organ utan föregående ingrepp.

Dock finns det vissa undantag från detta som t.ex. om djuret är genetiskt förändrat med avsedd och uppvisad skadlig fenotyp eller om djuret har genotypats på ett invasivt sätt (OBS! Detta gäller ej genotypning på material som man får i samband med märkning).

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du höra av dig till oss.

Senast granskad: 2023-10-17

Till toppen