Populärvetenskapliga sammanfattningar – djurförsök

Här kan du söka bland populärvetenskapliga sammanfattningar från tiden 2013-2020. Sammanfattningarna visar vilken forskning med djur som pågår i Sverige.

Totalt 722 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Antal djur
Syfte

Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att användningen framgår av utbildningens kursplaner, och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen

Forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter

Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas

Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter. Detta gäller endast i de system som avses i följande 3 syften Tillämpad forskning om sjukdomar, Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd och Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd.

Sjukdomar och kroppssystem
Svårhetsgrad
Utvärdering i efterhand
  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2014
  • Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)
  • Cancer
  • 101-500 st
 1. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad:
   Terminal
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Gris
  • 1-100 st
  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Stamceller
  • ≥10001 st
 2. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   • Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Hormonsystem
  • Skelett/Muskler
  • 101-500 st
  • Syfte:
   Grundforskning
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Skelett/Muskler
  • 1001-5000 st
 3. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Infektion
  • Inflammation
  • 1001-5000 st
 4. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2014
  • Husmus
  • Alzheimers
  • Immunsystem
  • 1-100 st
 5. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2014
  • Skelett/Muskler
  • 1001-5000 st
 6. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   Grundforskning
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2014
  • Cancer
  • 1001-5000 st
 7. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt aven för…

  • Syfte:
   Grundforskning
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Brunråtta
  • Parkinsons
  • Nervsystem
  • 1001-5000 st
 8. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)
  • Nervsystem
  • 501-1000 st
 9. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Hjärt/Kärl
  • Urinvägar/Fortplantning
  • 101-500 st
 10. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Ja
  • 2014
  • Husmus
  • Brunråtta
  • Urinvägar/Fortplantning
  • Fetma
  • Diabetes/Insulin
  • 1001-5000 st
 11. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2014
  • Husmus
  • Brunråtta
  • Metabolism (ämnesomsättning)
  • 1001-5000 st
 12. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Brunråtta
  • Urinvägar/Fortplantning
  • 101-500 st
 13. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därtör vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Nervsystem
  • Cancer
  • 5001-10000 st
 14. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Brunråtta
  • Schizofreni
  • Depression/Ångest
  • 1001-5000 st
 15. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Hjärt/Kärl
  • 1001-5000 st
 16. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Lungor/Luftvägar
  • ≥10001 st
 17. ..;daga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel studier av mekanismer som leder till neurodegenerativa processer i primära cellkulturer av från rått…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2014
  • 1-100 st
 18. \ l \ l Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Djurexperimentell råttmodell för att studera bakomliggande orsaker till förändrad muskel…

  • Syfte:
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2014
  • Brunråtta
  • Skelett/Muskler
 19. 9 .., o N ~ c > ...., "' Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
   • Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Övriga fiskar
  • ≥10001 st
 20. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   • Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   • Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2014
  • Övriga däggdjur
  • Djurvälfärd
  • 101-500 st
 21. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Cancer-specifikt protein kan skapa vägar för nya behandlingsmetoder vid tjocktarmscancer. Försökets varaktighet j November 2013…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Cancer
  • 501-1000 st
 22. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara låttförståeligt även för…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • Immunsystem
  • Nervsystem
  • 101-500 st
 23. 1S: ( 3 Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning · :. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lätt…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • Immunsystem
  • Nervsystem
  • 101-500 st
 24. 13:{ . ~ Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lätt…

  • Syfte:
   Grundforskning
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • Inflammation
  • Nervsystem
  • 101-500 st
 25. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Nervsystem
  • 501-1000 st
  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Nervsystem
  • 501-1000 st
 26. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Analys av mekanismen för smärtstillande effekten av paracetamol Försökets varaktighet l April 2012-april 2015 Sökord (nyckelord…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Smärta
  • 101-500 st
  • Syfte:
   Grundforskning
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Immunsystem
  • 1001-5000 st
 27. Titel saknas

  Vi studerar immunförsvaret och dess roll i att bekämpa cancer, sk. immunterapi. I våra försök använder vi både immunkompetenta och immundefekta möss av olika stammar. Vi har använt…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Syfte:
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Ja
  • 2013
  • Hund
  • 101-500 st
 28. Bilaga l • Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
 29. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel studier av faktorer som minskar variation och mortalitet i studier av hjärninfarkt på råttor och möss…

  • Syfte:
   Grundforskning
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Ja
  • 2013
  • Brunråtta
  • Nervsystem
  • 101-500 st
 30. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Uppföljande telemetristudie att klarlägga om den drifttagna vindkraftsparken vid om , påverkar blankålens val av vandri…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Forskning som syftar till artskydd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 1-100 st
 31. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även fö…

  • Syfte:
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   • Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   • Forskning som syftar till artskydd
   • Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Ja
  • 2013
  • Övriga fiskar
 32. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   • Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   • Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
   • Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
   • Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Zebrafisk
  • Övriga fiskar
  • Etologi/Beteende
  • 1001-5000 st
 33. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel lft.örelsemönster hos gös för fzskefredade områden samt effekter av "catch-and-release" . Sökord (key…

  • Syfte:
   • Forskning som syftar till artskydd
   • Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 1-100 st
 34. Bilaga l -Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen ~~r'ekomst av bakterier i synavialvätska hos hundar med artrit-en jämförande studie mellan konventionell…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Hund
  • Infektion
  • Reumatism
  • 1-100 st
 35. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Metamorfosstudier på klogroda för utvärdering av hormonstörande ämnen i inomhusdamm Sökord (key words…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)
  • Hormonsystem
  • 1001-5000 st
 36. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Djurexperimentell råttmodell för att studera bakomliggande orsaker till förändrad muskelfunktion och…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • Skelett/Muskler
 37. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel En studie av genetisk variation inom och mellan de olika Svenska Allmogefårraserna samt en kartläggning av deras utseende pch…

  • Syfte:
   Forskning som syftar till artskydd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Får
 38. Vattendagar

  Bilaga l -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   Användning inom utbildning
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 5001-10000 st
 39. Bilaga l-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lättförståeligt även för…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Infektion
  • Vaccin
  • 1001-5000 st
 40. • Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Bättre förhål lande för stamfisk av röding ger mera sättfi sk Försökets varaktighet l 20130901 -20180830 Sökord (nyckelord…

  • Syfte:
   • Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   • Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • Urinvägar/Fortplantning
  • 1001-5000 st
 41. Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Effekt av foderstatens fiber-och stärkelsehalt på våmmens funktion och mjölkproduktion hos kor i tidig…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Nej
  • 2013
  • Nötkreatur
  • Mag/Tarm
  • Metabolism (ämnesomsättning)
  • 1-100 st
 42. Bilaga 1 -Omarbetad Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats. Språket ska därför vara lätt…

  • Syfte:
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 1001-5000 st
 43. o el> o "' i! c > ..., "' Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Studie av passform hos och beteendepåverkan av GPS-halsband på rovdjur, antiloper och giraff…

  • Syfte:
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga rovdjur
  • Övriga däggdjur
  • Etologi/Beteende
  • 1-100 st
 44. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Titel l l !'lfiskeundersö...!illiruli.§.trömmande vatten Försökets varaktighet 1 ... -· ,,.,_,_~ .. 30i9.'!3…

  • Syfte:
   • Grundforskning
   • Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   • Forskning som syftar till artskydd
   • Användning inom utbildning
  • Svårhetsgrad:
   Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand:
   Uppgift saknas
  • 2013
  • Övriga fiskar
  • 1-100 st