Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Populärvetenskapliga sammanfattningar – djurförsök

Här kan du söka bland populärvetenskapliga sammanfattningar från tiden 2013-2020. Sammanfattningarna visar vilken forskning med djur som pågår i Sverige.

Totalt 722 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Årtal
Djurslag
Syfte

Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas

Forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter

Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter. Detta gäller endast i de system som avses i följande 3 syften Tillämpad forskning om sjukdomar, Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd och Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd.

Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att användningen framgår av utbildningens kursplaner, och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen

Svårhetsgrad
Utvärderingiefterhand
 1. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Både FDA i USA och EMA i…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • 1001-5000 st
  • Skelett/Muskler
 2. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • 1001-5000 st
  • Cancer
 3. Forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)
  • 101-500 st
  • Cancer
 4. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt aven för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vad vi inte vet är varför…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Parkinsons
  • Nervsystem
 5. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vi kan höra på grund av…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)
  • Nervsystem
 6. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Terminal
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Gris
  • 1-100 st
 7. Genetiska orsaker till hjärtsvikt i mus

  Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Dels finns det mö"li het…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Hjärt/Kärl
  • Urinvägar/Fortplantning
 8. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2014
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Urinvägar/Fortplantning
  • Fetma
  • Diabetes/Insulin
 9. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Metabolism (ämnesomsättning)
 10. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Detta är en studie av en…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Urinvägar/Fortplantning
 11. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därtör vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… En liten del av våra möss…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • 5001-10000 st
  • Nervsystem
  • Cancer
 12. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Schizofreni
  • Depression/Ångest
 13. Grundforskning; Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • ≥10001 st
  • Stamceller
 14. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Våra data visar att s. k…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Hormonsystem
  • Skelett/Muskler
  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Skelett/Muskler
 15. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l detta fall så är möss…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • ≥10001 st
  • Lungor/Luftvägar
 16. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Infektion
  • Inflammation
 17. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Hjärt/Kärl
 18. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • Husmus
  • 1-100 st
  • Alzheimers
  • Immunsystem
 19. ..;daga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel studier av mekanismer som leder till neurodegenerativa processer i primära cellkulturer av från råtthjärna… Sökord (key words, max 5 Syftet med försöket (enligt artikel 5…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • 1-100 st
 20. Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel Miljövinster av ett kommersiellt trålfiske efter storspigg: gynnande av kustrovfiskbestånd, minskande eutrofieringssymptom och fiskfoder reduktion…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Övriga fiskar
  • ≥10001 st
 21. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… En viktig fråga är om och…

  • Syfte:
   Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd
   Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Övriga däggdjur
  • 101-500 st
  • Djurvälfärd
 22. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Med hjälp av denna typ av…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Inflammation
  • Hjärt/Kärl
 23. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2014
  • Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)
 24. \ l \ l Bilaga 1 - Mall/Rubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel Djurexperimentell råttmodell för att studera bakomliggande orsaker till förändrad muskelfunktion och förlamning hos intensivvårdspatienter… Idag vet vi att detta är…

  • Syfte:
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Ringa svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2014
  • Brunråtta
  • Skelett/Muskler
 25. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Cancer-specifikt protein kan skapa vägar för nya behandlingsmetoder vid tjocktarmscancer… Försökets varaktighet j November 2013-november 2018 Sökord (nyckelord, max 5) l Cancer, behandling Försökets…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Cancer
 26. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara låttförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… På senare år har [l l C…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Immunsystem
  • Nervsystem
 27. 1S: ( 3 Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning… Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Immunsystem
  • Nervsystem
 28. Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Det betyder att om vi kan…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
 29. Bilaga l -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
  • Transplantation
 30. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Spraket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 501-1000 st
  • Diabetes/Insulin
  • Transplantation
 31. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt Titel SOCS-proteiners…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Immunsystem
  • Infektion
  • Lungor/Luftvägar
 32. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel l Kolinerg stimulering som ny behandlingsmetod av minnes-och inlärningsstörningar efter kirurgiskt ingrepp i narkos Försökets varaktighet l dec 2013-aug 2015 Sökord (nyckelord, max 5) Kirurgi…

  • Syfte: Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Inflammation
  • Nervsystem
 33. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vi vill nu mer i detalj…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Brunråtta
  • 101-500 st
  • Inflammation
  • Nervsystem
 34. Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Titel Den diagnostiska användbarheten av anti-MOlleriskt hormon hos häst, hund, katt och nöt Försökets varaktighet Sökord (nyckelord, max 5) diagnostik…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Katt
  • Hund
  • Hästar, åsnor och korsningar
  • Nötkreatur
  • 101-500 st
  • Urinvägar/Fortplantning
 35. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 5001-10000 st
  • Nervsystem
 36. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Nervsystem
 37. -~- z i Bilaga 1-Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverketwebbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… fXl fXl n n n D n n…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Användning inom utbildning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 501-1000 st
  • Etologi/Beteende
 38. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt…

  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Cancer
  • Urinvägar/Fortplantning
 39. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l varje bur går en hona…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Nervsystem
 40. Grundforskning; Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas; Forskning som innebär utvärdering, påvisande…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 501-1000 st
  • Nervsystem
 41. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l de flesta fall är den…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Cancer
  • Nervsystem
  • Stamceller
  • Transplantation
 42. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… l de flesta fall är den…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Cancer
  • Nervsystem
  • Stamceller
  • Transplantation
 43. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populäJVetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket we b bp lats… Språket ska därför vara lättförståeligt aven för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vi vill ta reda på hur…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • 501-1000 st
  • Hjärt/Kärl
  • Inflammation
 44. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därfor vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Under en period om 5 år…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Avsevärd svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Hjärt/Kärl
 45. Bilaga 1 -Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… Vi undersöker även n a t…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • Brunråtta
  • 1001-5000 st
  • Diabetes/Insulin
 46. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska publiceras på Jordbruksverket webbplats… Språket ska därför vara lättförståeligt även för de som inte arbetar med försöksdjur samtidigt… För att kunna fö rstå de…

  • Syfte:
   Grundforskning
   Tillämpad forskning om sjukdomar
   Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd
   Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Nej
  • 2013
  • Husmus
  • ≥10001 st
  • Hormonsystem
  • Nervsystem
  • Parkinsons
  • Stamceller
 47. Bilaga 1 - Populärvetenskaplig sammanfattning* Titel Analys av mekanismen för smärtstillande effekten av paracetamol Försökets varaktighet l April 2012-april 2015 Sökord (nyckelord, max 5) Smärtlindring, paracetamol, smärta, biverkningar Försökets…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 101-500 st
  • Smärta
  • Syfte: Grundforskning
  • Svårhetsgrad: Uppgift saknas
  • Utvärdering i efterhand: Uppgift saknas
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Immunsystem
 48. o "' o "' ... .... o > .., "' Bilaga 1 - MaJJIRubriker för den populärvetenskapliga sammanfattningen Titel l Analys av kemiska substansers effekt på neurogenes och tumörbildning i den vuxna hjärnan Sökord (key words, max 5 Glioblastom, glioma stem…

  • Syfte: Tillämpad forskning om sjukdomar
  • Svårhetsgrad: Måttlig svårhetsgrad
  • Utvärdering i efterhand: Ja
  • 2013
  • Husmus
  • 1001-5000 st
  • Cancer
  • Nervsystem
Denna modul visas endast online