Karttjänsten Hållkollen

I tjänsten kan du se om mark för biodrivmedel och flytande biobränslen är registrerad som jordbruksmark.

Starta karttjänsten Hållkollen

För att få producera biodrivmedel och flytande biobränsle måste du kunna visa att ditt bränsle uppfyller hållbarhetskriterierna för markanvändning. Det kan du göra med hjälp av karttjänsten Hållkollen.

Tjänsten är till för dig som är rapporterings­skyldig för biodrivmedel och flytande biobränslen som kommer från svensk jordbruksmark.

Hållkollen hjälper dig att kontrollera markanvändning

För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska vara framställda på ett hållbart sätt får inte råvaran produceras i följande områden:

  • inom naturskyddsområden
  • i naturskog
  • på gräsmark med hög biologisk mångfald.

Det finns också bestämmelser för råvaror som producerats på mark där markens användning ändrats sedan 1 januari, 2008.

Jordbruksverkets karttjänst Hållkollen hjälper dig att kontrollera om den mark där dina råvaror har odlats var åkermark 2008 och om markanvändningen har ändrats.

Hållkollen bygger på Jordbruksverkets block­databas. Karttjänsten visar jordbruksmark som var registrerad 2008 och aktuellt stödår.

Skatteplikten avgör vem som är rapporterings­skyldig

Det är den som är rapporteringsskyldig enligt hållbarhetslagen som måste kunna visa att hållbarhetskriterierna är uppfyllda. Vem som är rapporterings­skyldig beror på skatteplikten:

  • Om det gäller biodrivmedel eller flytande biobränsle som är skattepliktigt så är det den person som ska betala skatten som är rapporteringsskyldig.
  • Om det gäller flytande biobränsle som inte är skattepliktigt så är det den person som använder bränslet yrkesmässigt som är rapporterings­skyldig.

Kontakta Skatteverket om du har frågor om skattskyldighet.

Mer information om hållbarhetskriterier

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för regelverket om hållbarhetskriterier för biodriv­medel och flytande biobränslen. Du hittar författningarna och mer utförlig information om kriterierna på Energi­myndighetens webbplats.

Du kan också läsa mer i vår rapport om kontrollsystem för hållbarhets­kriterier.

Senast granskad: 2024-03-01

Till toppen