Prognos och varning - resultat

I vår e-tjänst prognos och varning kan du söka graderingar av olika växtskadegörare inom frilandsgrönsaker, frukt och jordbruk. Resultaten kan visas som tabeller, diagram eller översiktliga kartbilder.

Du kan även beräkna temperatursummor på olika skadegörare och använda prognosmodeller för att förutse utvecklingen av flera skadegörare inom frukt och jordbruk.

Logga in med e‑legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Jordbruk

Prognosmodeller

Se prognoser för utveckling av bladfläckar i höstvete och bladmögel i potatis. Prognosmodellerna använder väderdata för att förutse utvecklingen av svampsjukdomarna i ett område och fungerar som stöd för att hitta den optimala tidpunkten för bekämpning.

Du kan även se resultat av avräkningar av havrebladlusägg på häggbuskar för en prognos om den inhemska populationens storlek och en eventuell risk för angrepp.

Temperatursumma

Beräkna temperatursumma på Fritfluga eller Kornfluga eller mata in egen bastemperatur samt startdatum som du vill räkna på. Resultatet blir ackumulerad temperatursumma samt temperatursumman för varje dag.

Skadegörare på karta

Du kan söka fram graderingar på karta för valt år, skadegörare och vecka för valda län. Klickar du på en punkt kan du se sort, utvecklingsstadium och förfrukt.

Fältöversikt

Du kan med hjälp av grafiska kartor få en översikt på vilka grödor vi bevakar, hur många prognosrutor vi kontrollerar och var i landet de finns.

Diagram

Du kan titta på en mängd olika faktorer och själv skapa de diagram som ligger till grund för Växtskyddscentralernas skrift Växtskyddsåret. Du kan se den veckovisa utvecklingen av en eller flera skadegörare under ett år. Du kan jämföra utvecklingen av skadegörare under flera år. Du kan jämföra en serie års slutangrepp för olika skadegörare och se resultat på de årsvisa inventeringar vi utför av exempelvis vetemygga och stråknäckare.

Inrapportering av potatisbladmögel

Du kan följa alla inrapporterade förekomster av potatisbladmögel. Du kan även själv rapportera in förekomster av potatisbladmögel till Jordbruksverket på vår blankett Inrapportering av potatisbladmögel.

blå kvadrat

Inrapporterade angrepp av potatisbladmögel

blå kvadrat

Inrapporterade angrepp av potatisbladmögel för mer än 10 dagar sen

Prognoser från Sveriges lantbruksuniversitet

Ytterligare prognoser för skadegörare på potatis hittar du på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats.

Frilandsgrönsaker

Diagram

Se diagram på utveckling av kålfluga, morotsfluga och sellerifluga under året eller tidigare år.

Temperatursumma

Beräkna temperatursumma genom att mata in egna värden du vill räkna på.

Frukt

Prognosmodeller

Se prognoser för utveckling av Fruktträdskräfta, Mjöldagg, Rönnbärsmal, Skorv, Äppelstekel och Äppelvecklare. Prognosmodellerna använder väderdata för att förutse utvecklingen av skadegörare och sjukdomar i ett område.

Temperatursumma

Beräkna temperatursumma på Rönnbärsmal eller Äppelvecklare eller mata in egen bastemperatur samt startdatum som du vill räkna på. Resultatet blir ackumulerad temperatursumma samt temperatursumman för varje dag.

Data från lokala väderstationer

Tjänsten baseras på väderdata från lokala väderstationer. Varje station har sensorer som mäter grundläggande väderdata som lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, nederbörd och bladväta. Uppgifter om alla parametrar sänds från stationerna, valideras, bearbetas i prognosmodeller och publiceras varje halvtimme.

Modellerna hjälper dig att identifiera perioder då äpple- och päronträd är mest utsatta för angrepp samt optimala tidpunkter för när du ska bekämpa.

Prognossystemet är ett samverkansprojekt

Prognos och varning – frukt är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Äppelriket och SLU. Det ingår i det svenska miljöprogrammet och finansieras därmed gemensamt av Sverige och EU. Syftet med prognossystemet är att sprida information om olika skadegörare på äpplen till så många odlare som möjligt.

Den information som finns är allmänna råd. Det är inga absoluta sanningar och ingen av de medverkande organisationerna kan garantera att uppgifterna är korrekta.

Senast granskad: 2022-11-02

Till toppen