Publiceringsdatum9 December 2020

Genomtesta kvigor för ett bättre urval!

SLU, Viking Genetics och Växa har utvärderat genomisk selektion av kvigor och konstaterar att metoden fungerar mycket bra.

Kvigor på bete

Vad innebär genomisk selektion?

Genomisk selektion innebär att djuren DNA-testas och med hjälp av DNA-markörer skattas ett avelsvärde för olika egenskaper. Denna teknik innebär att säkerheten i urvalet av ungtjurar ökar. Sedan 2008 använder Viking Genetics genomisk selektion när de väljer ut tjurkalvar. Efterhand har det blivit vanligare att DNA-testa även kvigkalvar och använda det som ett verktyg inom aveln på den egna gården.

Genomisk selektion av kvigor

Nu har SLU, Viking Genetics och Växa utvärderat genomisk selektion av kvigor och konstaterar att metoden fungerar mycket bra. De jämförde genomiska avelsvärden för kvigor födda 2013-2015 i Danmark, Sverige och Finland med deras resultat som mjölkande kor.

12 olika egenskaper studerades

Totalt studerade de 12 olika egenskaper som omfattade produktion, hälsa, exteriör och fruktsamhet. För samtliga egenskaper gav det genomiska avelsvärdet ett säkrare avelsvärde än det som baserades på härstamning. Det var särskilt tydligt för egenskaper med låg arvbarhet. Ett exempel är motstånd mot mastit som är en viktig egenskap i ekologisk produktion.

Bättre kor med genomiska avelsvärden

Lantbrukarna kommer att få bättre kor om de gör DNA-test på sina kvigkalvar och använder det genomiska avelsvärdet när de väljer ut sina avelsdjur. Dessutom bidrar det till att göra metoden ännu säkrare. Ju fler genomdata på hondjur som kan jämföras med deras verkliga egenskaper desto säkrare avelsvärdering. Ett genomtest kostar ca 250 kr. Det är väl investerade pengar.

Hela publikationen finns på Journal of Dairy Sciences webbplats.

Senast uppdaterad: