Publiceringsdatum9 December 2020

Ny sammanställning om djurhälsa och välfärd hos djur i ekologisk produktion

SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har tagit hjälp av en grupp forskare för att sammanställa nuläget för hälsa och välfärd hos ekologiskt hållna djur.

Kycklingar ute

Kycklingar ute.

Forskarna har läst 166 vetenskapligt publicerade artiklar om mjölkkor, nötkreatur, får, grisar, värphöns och slaktkycklingar. Resultaten är nu publicerade i en ny artikel. Dessutom ska Epok ge ut resultaten i en syntes på svenska. Genom att djuren har stor möjlighet till att utföra artspecifika beteenden i ekologisk produktion ger systemet goda förutsättningar för god djurvälfärd, menar forskarna.

Djurvälfärden är i allmänhet bra i ekologisk djurhållning, men forskarna hittade inga starka bevis i den studerade litteraturen för varken tydligt bättre eller sämre djurvälfärd hos ekologiskt hålla djur jämfört med konventionella djur. Det finns målkonflikter i regelverket som kan påverka djurvälfärden, som mer inälvsparasiter hos djur som går ute, och det finns utmaningar som behöver förbättras.

De vanligaste hälsoproblemen liknar ofta de i konventionell produktion. Mastit hos mjölkkor och får, dödlighet hos lamm, smågrisar och slaktkycklingar, parasitbelastning samt benproblem hos alla djurslag är exempel på hälsoproblem som behöver förbättras.

Två nyligen publicerade artiklar har studerat hälsa hos slaktkycklingar i olika system och du kan läsa om dem här nedan.

Läs sammanställningen om djurhälsa och djurvälfärd i Organic Agriculture av Magdalena Presto Åkerfeldt, Stefan Gunnarsson, Gun Bernes och Isabel Blanco-Penedo.

Kycklingar som väljer att vara ute mer är friskare

Ekologiskt hållna kycklingar som var mer utomhus hade ett bättre hälsoläge när det gällde luftvägssjukdomar och tåskador än kycklingar som var mer inne. Det visar en polsk studie av de två långsamväxande hybriderna “Sasso” och “Green-legged Partridges”. Det fanns även vissa hälsoskillnader mellan de två hybriderna. Dock vet man inte om kycklingarna hade bättre hälsa för att de var mer utomhus, eller om kycklingarna var mer utomhus för att de var friskare.

Olika fotskador hos ekologiska och konventionella kycklingar

Trots att ekologiska och konventionellt uppfödda kycklingar ofta skiljer sig åt i exempelvis storlek, använder slakteriet samma bedömningsskala för fotskador. Därmed finns en risk för felbedömning och därför har en dansk studie jämfört två olika bedömningar. Men oavsett bedömningsmetod hade ekologiskt och konventionellt uppfödda kycklingar olika typer av fotskador.

I studien var de ekologiskt uppfödda kycklingarna mer drabbade av hyperkeratos (förtjockad hud på fotdynan som följd av dermatit/hudinflammation) än de konventionella. De konventionellt uppfödda kycklingarna var istället oftare drabbade av sårskador på fötterna, men hade även en större andel djur som var helt utan fotskador. Sår på tån var vanligast hos konventionella kycklingar men dessa kanske missas i en vanlig undersökning som fokuserar på skador på mitten av foten.

Senast uppdaterad:

Till toppen