Publiceringsdatum7 Januari 2021

Hundra procent ekologiskt foder till grisar – foderråvaror och utfodrings­strategier

Nu finns en ny skrift från SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) som har tagits fram inom ramen för projektet Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed (OK-Net Ecofeed). Syftet med projektet är att hjälpa lantbrukare att nå målet om 100 procent ekologiskt och regionalt foder till grisar och fjäderfän.

Gris

Bild från omslaget på skriften Hundra procent ekologiskt foder till grisar – foderråvaror och utfodringsstrategier

Kan vara svårt att få tag på ekologiskt odlade råvaror med hög proteinkvalitet

Generellt ska djur i ekologisk produktion enbart äta foder som har odlats på den egna gården eller på en närliggande gård. Men det kan vara svårt att få tag på ekologiskt odlade råvaror med hög proteinkvalitet. Enligt reglerna får inte rena aminosyror tillsättas i fodret, vilket gör det särskilt viktigt att hitta bra proteinfoder med god sammansättning av aminosyror. Det är framförallt grisarnas behov av aminosyran lysin som behöver tillgodoses för att grisen inte ska påverkas negativt. Utan en foderstat med bra balans på aminosyror kan grisarna exempelvis växa sämre och få sämre köttinnehåll i slaktkroppen, suggorna kan få sämre mjölkproduktion och fruktsamhet.

Möjliga fodermedel och råvaror till ekologiska grisar

I den nya skriften beskriver Epok ett antal olika fodermedel och råvaror som är möjliga att använda till grisar i ekologisk produktion. Skriften fokuserar på råvarornas näringsvärden och begränsningar och visar på möjligheter till olika utfodringsstrategier.

Delar av materialet är utdrag från en fransk skrift som har kompletterats med information utifrån svenska förutsättningar och erfarenheter. I materialet ingår även resultat från franska forskningsprojekt om olika utfodringsstrategier till smågrisar.

Jämfört med foderstater med 95 procent ekologiskt foder, ger enligt de franska studierna, foderstater

  • med ekologiskt framställd bryggerijäst möjlighet att uppnå samma näringsvärden, men tillgången på jästen är ojämn
  • med enbart soja som proteinfoder högre foderkostnader och större risk för mag-tarm-problem
  • utan soja och jäst en lägre nivå av lysin och därmed sänkt tillväxthastighet efter avvänjning, men oförändrat foderpris.

Den senare strategin som baserades på proteingrödor och proteinkoncentrat från lusern gav en högre foderomvandling. Den mer eller mindre minskade tillväxten efter avvänjningen kan till viss del kompenseras under senare tillväxtperioder.

Senast uppdaterad: