Publiceringsdatum2 Juni 2021

Nu finns materialet från projektet
OK-Net Ecofeed samlat

Det europeiska foderprojektet OK-Net Ecofeed (Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed) är nu avslutat. Projektet syftade till att hjälpa lantbrukare att uppnå målet om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfän. I projektet producerades filmer, presentationer, faktablad, praktiska guider och ett foderplaneringsverktyg.

En gris tittar ut ur en lada.

Det europeiska foderprojektet OK-Net Ecofeed är nu avslutat.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) koordinerade den svenska delen i det europeiska foderprojektet. En grupp ekologiska grisproducenter i Skåne och deras rådgivare Ingela Löfquist, en lokal foderfirma och SLU-forskaren Magdalena Åkerfeldt bildade en av många innovationsgrupper runt om i Europa.

Fyra filmer och olika skrifter

Som exempel finns filmer och faktablad om två försök som gjordes inom projektet:

  • Ensilage med cikoria till smågrisar för minskad stress och problem med avvänjningsdiarré
  • Sommarrovor (BarkantBrassicaTurnip) på bete till ekologiska grisar.

I det förstnämnda försöket fick smågrisar ensilage fyra dagar innan avvänjning och fortsatt under 10 dagar efter avvänjning. I försöket testades både ensilage med inblandning av cikoria och ensilage med gräs/klöver. I försöket med rovor fick två grupper med dräktiga suggor antingen full giva (100 procent) eller restriktiv (60 procent) av dräktighetsfodret och fick gå på bete där sommarrovor såtts in.

Två av faktabladen är

  • Ekologisk odling av åkerböna i Frankrike och Sverige – vad kan vi lära?
  • Hundra procent ekologiskt foder till grisar – foderråvaror och utfodringsstrategier.

Delar av innehållet i faktabladen bygger på utdrag från en skrift framtagen av ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique), det franska institutet för ekologiskt jordbruk och mat som har kompletterats med information utifrån svenska förutsättningar och erfarenheter.

Kunskapssyntesen "Feeding monogastrics 100 % organic and regionally produced feed" samlar kunskaperna som tagits fram i hela Ecofeed-projektet. Syntesen tar upp specifika behov och rekommendationer för grisar och fjäderfä i olika åldrar, raser och produktionssystem. Det går också att läsa mer om olika typer av foder, gårdsprocessning av foder samt utfodringsstrategier.

Foderplaneringsverktyg

På webbplatsen Organic Farm Knowledge finns foderplaneringsverktyget Ration Planning Tool and User's Manual: Poultry and Swine, som är anpassat för ekologiska gris- och fjäderfäproducenter. Foderdatabasen möter de behov som finns på ekologiska gårdar bättre och gör det lättare att uppnå 100 procent ekologiskt foder.

Senast uppdaterad:

Till toppen