Publiceringsdatum17 Januari 2022

Svenska genbanker

Det här är en presentation om Nordgens och Nationella genbankens verksamheter.

NordGen

NordGens (Nordiskt Genresurscenter) växtsektion arbetar med att bevara och främja ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald hos de växter som är viktiga för vår nordiska matproduktion. NordGen bildades efter ett beslut av Nordiska Ministerrådet den 5 september 2007. Men institutionen bygger på mer än 40 år av nordiskt samarbete. NordGen tog nämligen över en lång rad uppgifter som tidigare skötts av tre separata nordiska institutioner: Nordiska Genbanken, Nordiska Genbanken för Husdjur och det Nordiska skogsbrukets frö- och plantråd.

NordGen bevarar och främjar hållbart nyttjande

Växtsektionen ansvarar för den nordiska frösamlingen och hanterar flera projekt som syftar till att främja en genetisk mångfald bland våra grödor. Deras verksamhet skapar förutsättningar för ett mer miljövänligt jordbruk som bättre kan stå emot sjukdomar, klimatförändringar och samtidigt producera mer näringsrik mat. I frösamlingen bevarar de frö från totalt över 500 arter och 33 000 aktiva accessioner (fröprov). Spridningen av material sker främst i forskningssyfte.

Förutom vikten av att bevara kulturarvet, så kan gamla sorter spela en viktig roll genom att bidra till bredare genetisk variation i dagens förädlingsarbete. Vikten av att hitta härdiga sorter som kan klara av klimatförändringarna har blivit mer betydelsefullt. De äldre sorterna kan ha egenskaper som ger plantorna bättre resiliens. Odling av sorter med små skillnader i det genetiska materialet kan leda till stora problem. Ett exempel är när bananen nästan dog ut under 1960-talet då plantmaterialet till stor utsträckning bestod av klonen Cavendish.

Om du vill veta mer om NordGens material, så kan du gå in på deras hemsida. Till våren öppnar NordGens onlinebutik, och då kan också hobbyodlare hitta växter till sina balkonger och trädgårdar. För att se vilket material som finns i hela norden så kan du besöka GENBIS, Nordic Baltic Genebanks Information System. Den nordiska frösamlingen är tillgänglig för forskare och förädlare året runt.

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

Nationella genbanken, inom Programmet för Odlad Mångfald (POM), bevarar vegetativt förökningsmaterial för Sverige och har även flera klonarkiv i hela landet som visar deras växtmaterial.

Även Nationella genbanken arbetar för att bevara vårt gröna kulturarv. Det finns flera aspekter att tänka på, som att bevara biologisk mångfald, genetisk samt fenotypisk inomartsvariation, regionala anpassningar samt kulturhistoria.

POM startades 2000 efter Convention on Biological Diversity (CBD) 1993 i Rio de Janeiro. Pom ingår idag under miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap som ett åtgärdsmål samt i FAO:s globala handlingsplan för växtgenetiska resurser.

I genbankens arbete ingår inventering, insamling samt bevarande av gamla och värdefulla sorter tillsammans med både dess historia och kunskapen omkring. Nationella genbanken är lokaliserad i Alnarp vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Pom har sedan dess start genomfört ett flertal inventeringar genom så kallade upprop. Totalt samlades nära 6 500 olika växter in. I Alnarp omfattar genbanken fem hektar åker samt växthus som används för att ta om hand den unika samlingen av äldre trädgårdsväxter.

Klonarkiv

Totalt finns 32 levande klonarkiv runt om i Sverige samt skyddad odling just för bär. Klonarkivens utbud baseras ofta på de sorter som historiskt är relevanta för regionen. Dessa klonarkiv innehåller totalt 2300 sorter och antalet ökar hela tiden. De är öppna för allmänheten.

Svensk kulturväxtdatabas (SKUD)

För att enkelt veta vilket namn som växten och sorten ska ha, finns det idag en nationell databas som heter Svensk kulturväxtdatabas, förkortat SKUD. Databasen har information om både inhemska och importerade kulturväxter som används i Sverige. Det finns även uppgifter kring växternas naturliga utbredning, användning och livsform.

Distribution

Rutinerna för beställning och distribution av växtförökningsmaterial är under bearbetning. Handelssorter med upphovsrättsligt skydd kommer inte att distribueras från genbanken. Det finns begränsade möjligheter att kunna få ut växtmaterial för att föröka upp själv. Vid intresse kontakta Nationella genbanken direkt.

Varumärke och försäljning

Runt 100 sorter från POM går idag att hitta under märkningen Grönt kulturarv® hos återförsäljare av plantor. Det är sorter av frukt, rosor, perenner, träd, buskar, prydnadslökar, köksväxter och krukväxter. Bland de senaste lanseringarna är humlesorterna 'Böle' och 'Tväråsel' , syrenen 'Emelie Piper' samt tulpanerna 'Kersti', 'Skäret' och 'Tofta'.

Publikationer

Det finns även en lång rad publikationer som idag har publicerats av POM och Nationella genbanken. Skrifterna redovisar det insamlade materialet som finns inom exempelvis humle och äpple. Under början av år 2022, kommer det komma flera nya publikationer om popplar, jordgubbar, pelargoner och rosor. Dessa går att beställa direkt från POMs webbplats.

Senast uppdaterad:

Till toppen