Publiceringsdatum21 Mars 2022

Amkor löser parasitproblem för mjölkraskalvar

Amko-system där diande ekologiska mjölkraskalvar släpps på bete vid tidig ålder kan fungera utan att behöva avmaska någon kalv.

Ko med kalv som diar

Foto: Anna Hessle

Att föda upp mjölkraskalvar i ekologisk produktion med en amko har blivit mer vanligt i Frankrike under de senaste tio åren. I det franska systemet föder en amko upp två till fyra kalvar under så lång tid som upp emot sju till nio månaders ålder. Det finns många studier om de positiva effekterna av amko-system på djurvälfärd och kalvens tillväxt, men nu har franska forskare även studerat hur systemet påverkar djurens parasitbelastning.

Systemet innebär att en kalv kan komma ut på bete tillsammans med amkon redan vid en månads ålder och utsätts då för betesburna parasiter. Därför studerade de franska forskarna de vanliga parasiterna löpmagsmask (Ostertagia ostertagi) och lungmask (Dictyocaulus viviparus) genom att ta träck och blodprov både på kalvarna och amkorna under kalvarnas första betessäsong. Totalt 497 och 405 förstagångsbetande kalvar ingick i studierna under 2018 respektive 2019.

Kalvarnas hade generellt lite magmask och ingen av kalvarna i studien behövde avmaskas. Dock ökade infektionen något med antalet kalvar per ko och även under betessäsongen. Amkornas status var däremot ganska stabil under säsongen.

Beroende på hur länge kalvarna varit på bete hade mellan 3 och 62 procent antikroppar mot lungmask. Men bara 6 procent av kalvarna i studien hade hosta.

Du kan läsa om studien i Veterinary Parasitology:

I vår webbutik finns en broschyr om betesburna parasiter:

Senast uppdaterad:

Till toppen