Publiceringsdatum21 Oktober 2022

Inte larvigt med larver sa hönan

Värphöns som får fri tillgång till levande soldatfluglarver är mycket motiverade att äta dem. Det visar en studie på SLU Lövsta lantbruksforskning. Larver har en hög fetthalt och forskarna menar att det är viktigt att hitta en optimal giva till hönorna så att deras frivilliga intag inte överstiger näringsbehovet.

Foto: Åsa Odelros

Sedan ett år tillbaka är det möjligt att utfodra fjäderfän med bearbetade insekter, vilket kan vara ett sätt att minska användningen av importerat proteinfoder. Soldatfluglarver innehåller mycket protein och kan därmed bidra med aminosyror till fjäderfän men har även ett högt fettinnehåll. Näringsinnehållet i larverna påverkas av innehållet i substratet som larverna föds upp på och av vilket utvecklingsstadium larverna är i. Levande larver kan även användas som miljöberikning för fjäderfän.

Studie med levande larver till värphöns

I Sverige pågår forskning med utfodring av larver från Hermetia illucens, svart soldatfluga, till värphöns. För att undersöka hur mycket larver hönan äter om larverna erbjuds i fri tillgång och hur konsumtionen påverkar äggproduktionen gjorde forskarna ett försök där värphöns fick fyra olika mängder av levande soldatfluglarver.

En kontrollgrupp som utfodrades utan larver jämfördes med hönor som antingen fick 10 procent eller 20 procent levande larver av uppskattad totalkonsumtion. En grupp fick fri tillgång på larver. Hönorna som fick 10 och 20 procent åt alla larver de fick. Hönorna som fick fri tillgång åt cirka 52 procent larver av den uppskattade konsumtionen (163 gram larver per höna och dag).

Begränsa mängden larver

Mängden konsumerade larver hade ingen effekt på äggproduktion eller äggkvalitet. Men hönorna som fick fri tillgång på larver hade generellt högre konsumtion av protein, fett och energi än hönorna i de andra grupperna. De ökade mer i vikt och hade mer bukfett.

Därför menar forskarna att är viktigt att begränsa mängden larver till höns och den optimala mängden kan vara 20 procent av foderstaten. 10 procent larver i foderstaten var inte tillräckligt mycket för att påverka konsumtionen av kraftfoder, medan 20 procent larver minskade kraftfoderkonsumtionen med 25 procent.

Här kan du läsa mer

Läs mer om studien hos SLU och i artikeln i Poultry Science.

När soldatfluglarver omvandlar organiskt avfall till högvärdigt foder får man utöver larverna en restmassa som på engelska kallas frass. Denna massa kan användas som gödsel, vilket också ska studeras vid SLU.

Senast uppdaterad:

Till toppen