Publiceringsdatum17 November 2022

Biostimulanter och organiska gödselmedel jämförda i fältförsök

I en ny rapport från Hushållningssällskapet kan du läsa om fältförsök med biostimulanter och organiska gödselmedel. Försöken gav förväntad effekt av myllad organisk gödsel men svag till ingen effekt av biostimulanter.

Åker med växande gröda

Användningen av biostimulanter i växtodling

Under det senaste årtiondet har användningen av biostimulanter i växtodlingen ökat markant. Syftet med tillförseln är att stimulera plantans naturliga processer genom ökad rottillväxt, förbättrat näringsupptag och ökad stresstolerans. Men vilken effekt får man egentligen? Det finns väldigt få försök och underlag kring biostimulanternas effekt i fält. Frågan är om försäljningsargument som kraftigare rötter och högre skörd verkligen uppnås och då även kan motivera den höga produktkostnaden? Därför gjorde Hushållningssällskapet och Per Ståhl med flera en studie med projektmedel från Jordbruksverket.

Jämförelse av de organiska gödselmedlen

I projektet ingick också en jämförelse av de organiska gödselmedlen Ekogödsel plus 8-3-5-3 från Ekoväx och Biofer N15 från Gyllebo. I projektet genomfördes sex fältförsök för att jämföra de två olika gödselmedlen och olika biostimulanter, på två kvävenivåer 40 och 80 kg totalkväve per hektar. Biostimulanterna som testades år 2020 var Physiolit från Timac, BlueN, Kelpak från Lantmännen Bioagri och Quantis från Syngenta. Under 2021 tillkom ytterligare två produkter som bekostades av företagen själva, Demetias V från Timac och Stimplex från Lantmännen Bioagri.

Projektets slutsatser

  • De två gödselmedlen Ekoväx och Biofer har samma kväveeffektivitet när de tillförs till vårkorn myllade vid sådd.
  • De undersökta biostimulanterna hade ingen signifikant effekt på skörden av vårkorn och har därmed inte gett några lönsamma effekter av de testade produkterna.
  • I rotundersökningen fanns det små signifikanta skillnader på rotlängden vid en av grävningstidpunkterna, men det har inte påverkat grödan signifikant.

Senast uppdaterad:

Till toppen