Publiceringsdatum13 Mars 2023

BIOFRUITNET: hur ska man hantera äppelstekeln?

Äppelstekeln är idag en av de mest allvarliga skadegörarna i ekologisk frukt och kan leda till stora skördeförluster. Problemet är att det i nuläget inte finns en bra strategi mot den.

Närbild på äppelkart som drabbats av äppelstekel

BIOFRUITNET har nyligen lanserat flera korta häften, med bland annat information om bästa hanteringen av äppelstekeln i ekologisk produktion. Där har de identifierat både förebyggande och direkta åtgärder som tillsammans kan hjälpa till att hantera skadegöraren. Åtgärderna är främst tänkta att reducera populationen på lång sikt.

Det första steget är att följa äppelstekeln i din odling. På Prognos och Varnings sida om frukt finns det en prognosmodell som visar utvecklingen av äppelstekeln på några utvalda platser.

Genom att följa upp med vita klisterskivor i odlingen, kan du se mer exakt när de flyger. Under flygning kan du undersöka 100 blomkluster efter äggläggningsmärke på foderbladen. Bilder på detta kan du se i abstrakten ”Regulation of sawflies in organic orchards”. Vid mycket höga infektioner, så kan ett viktigt steg vara att rensa bort angripna kart tidigt. Då hinner inte larven skada ytterligare kart i blomklustret.

Idag testas just nu massfångst genom vita klisterremsor. Metoden behöver undersökas mer, men anses ha goda resultat. Genom att temporärt hänga ut dessa klisterremsor i odlingen, kan populationen av stekeln minska och därmed de skador som kan förväntas i odlingen.

Risken med klisterremsorna kan vara att den fångar både humlor och andra nyttodjur.

Idag har vi i Sverige inga godkända medel som kan användas mot äppelstekeln. I häftena finns mer information om vad man vill använda i Europa mot äppelstekeln.

Senast uppdaterad:

Till toppen