Publiceringsdatum13 Mars 2023

Hushållningssällskapets Ekologisk försöksrapport finns ute nu

Ekologisk försöksrapport 2022 är skriven av rådgivare på Hushållningssällskapen i Sverige och finansieras av medel från Jordbruksverket, inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Rapporten är en sammanställning över utvalda ekologiska försök i Sverige under framförallt 2021 och 2022. Rapporten är kostnadsfri och länken hittar du längst ner på sidan.

I denna försöksrapport kan du läsa om intressanta försök och projekt inom ekologisk odling. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare. Vid alla artiklar följer en ”Rådgivarens kommentar” som ytterligare tolkar och förklarar resultaten.

Ett axplock av artiklar i rapporten:

  • Direktsådd i rågmellangröda – strategier mot ogräs vid reducerad jordbearbetning
  • Mellangrödan fixar kvävet
  • Ökat kväveutnyttjande från nötflytgödsel
  • Att så klöver och lusern i september
  • Svavelgödsling till foderkorn
  • Sortförsök ekologisk potatis

Senast uppdaterad:

Till toppen