Publiceringsdatum31 Mars 2023

Nytt faktablad om växtskydds­metoder för småskalig ekologisk produktion

Att skydda odlingen mot växtskadegörare är helt avgörande för en hållbar produktion.

Foto: Pauliina Jonsson

I ekologisk produktion är förebyggande växtskyddsmetoder basen. Dessa kompletteras med biologiska metoder, allmänkemikalier och i vissa fall med ett fåtal kemiska substanser med naturligt ursprung. Grunden till ett gott växtskydd är densamma i alla odlingssystem, men i ekologiska odlingssystem är inga ogräsmedel tillåtna och ytterst få växtskyddsmedel används.

Detta faktablad ger korta fakta om växtskyddsmetoder i ekologisk produktion i Sverige. Författare till bladet är Klara Löfkvist, SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok).

Senast uppdaterad:

Till toppen