Publiceringsdatum15 Maj 2023

BIOFRUITNET: Lär dig mer om ekologisk fruktodling

BIOFRUITNET är ett europeiskt samarbetsprojekt inom ekologisk fruktodling mellan flera EU‑länder. Tanken är att stärka innovation genom bättre samarbete. På BIOFRUITNET:s webbplats finns flertalet broschyrer om olika ämnen som till exempel skadedjur. De tar upp problematiken kring olika skadegörare och en växtskyddsstrategi som skapats av experterna kopplade till projektet.

Fruktodling.

Foto: Axel Benediktsson

Nyligen lanserade projektet självinlärningskurser om odling av kärnfrukt och stenfrukt.

Kurserna tar upp råd kring skadedjur och sjukdomar, sortval och grundstammar samt funktionell agrobiodiversitet. De tar upp strategier mot bland annat skorv, röd äpplebladlus, äppelstekel, äppelvecklare samt plommonvecklare. Du kan även lära dig om hur du hanterar ogräs och växtnäring samt om olika metoder för att stärka nyttodjur i odlingen.

Tänk på att växtskyddsprodukterna ska vara godkända i Sverige av Kemikalieinspektionen för att få lov att användas. I kapitlet om sortval skiljer sig sorterna från dem som vi odlar i Sverige.

Senast uppdaterad:

Till toppen