Publiceringsdatum13 September 2023

Danska råd om kompostering i stor skala

Från Innovationscenter for Økologisk landbrug har det nu kommit en ny artikel kring kompostering i större skala. Om det finns en gödselplatta, foderblandare, frontlastare och ett stort mekaniserat såll, kan storskalig kompostering vara en av gårdens näringsgrenar.

Tre högar med olika sorters växtdelar och jord inne i en byggnad med plåttak och cementgolv

Det produceras stora mängder park- och trädgårdsavfall i både Danmark och Sverige. Komposteras dessa tillsammans med gårdens gödsel eller grönmassa samt vedflis, kan komposten bli en mycket bra näringskälla till gårdens ekologiska odling.

Analysera

En analys av parkavfallet avgör hur mycket annat kväverikt material som behöver blandas in. Det är också viktigt att blanda in flis för att få mykorrhiza i den färdiga komposten. Blandningens vattenhalt behöver vara rätt för att bakterierna ska kunna uppföröka sig. 50 till 60 procent vattenhalt är bra. Kramar du komposten hårt ska den kännas fuktig, men det ska inte rinna ut vatten. Komposten ska också innehålla grövre material för att kunna hålla komposthögens form. En lämplig C/N-kvot varierar mellan 15 till 30.

Komposteringen påbörjas genom att blanda de olika delarna mycket väl, till exempel i en fodervagn. Det lättaste materialet läggs i först och sedan tillförs tyngre material allteftersom. Är avfallshögen från park och trädgård mycket heterogen, kan det löna sig att blanda den för sig själv först.

Täck med färdig kompost

När allt är välblandat kan en kompostlimpa formas. Artikeln rekommenderar en bredd på 5,5 meter och en höjd på 2,7 meter. Limpan täcks med fördel med 20 cm av färdig kompost från tidigare omgångar. Detta täcke fungerar som ett biofilter då den färdiga kompostens aktiva mikroorganismer fångar upp gaser och kan omsätta metan och ammoniak. Efter varje vändning av limpan, läggs det på en ny omgång av färdig kompost som ett nytt biofilter.

Komposten ska vändas varje vecka under de första 4 veckorna. På så sätt blandas allt material och allting blir upphettat till cirka 60-65 grader C. Detta tar död på patogener och ogräsfrö. Det är viktigt att följa temperaturen i högen, för att se att komposteringen fungerar som den ska. Blir det för torrt, vattnar man högen. De sista 4 veckorna vänds komposten varannan vecka. Efter totalt 6 vändningar och 8 veckor ska komposten vara klar för sållning. Då ska limpan ha en temperatur under 40 grader C, vara svart till färgen och humusaktig. Vid sållning får man bort partiklar som är för stora, som till exempel större vedbitar.

Eftermognad och spridning

Komposten får gärna eftermogna antingen före eller efter sållning. Då sjunker temperaturen ytterligare och fler svampar kan utvecklas i högen. Komposten är sedan redo för spridning. Beroende på innehållet, så bidrar komposten till jordens mullhalt, vattenhållandeförmåga, porositet och växtnäringsinnehåll, särskilt när det gäller kalium. Vid spridning är det viktigt att följa de regionala spridningsreglerna och tidpunkterna. Vid eventuell mellanlagring i fält innan spridning ska aktuell kommun godkänna detta.

Senast uppdaterad:

Till toppen