Publiceringsdatum13 December 2023

Ensilage fungerar bra till slaktgrisar

Djur i ekologisk produktion ska utfodras med fri tillgång på grovfoder. Johanna Friman från SLU har studerat hur ensilage kan ingå i och bidra med näring till slaktgrisars foderstat. Försöken visade att ensilage är positivt för grisarna. Ensilage i foderstaten kan förse grisarna med tillräcklig mängd näring för en bra tillväxt. Utfodring med ett fint hackat ensilage som ges som fullfoder till grisar gör att grisarna äter upp hela givan av ensilaget vilket minskar mängden foderspill.

Bild på en hand med svart handske som håller i olika mycket bearbetat ensilage.

Olika mycket bearbetat ensilage.

Vallen har många nyttor och näringsmässigt har vallgrödor bra kvalitet och grisar kan tillgodogöra sig näringen från dem i ganska stor utsträckning. Tidigare studier har visat att vallfoder till grisar ökar deras aktivitetsnivå, minskar oönskade beteenden och ger dem möjlighet att böka och rota. Dessutom kan vallfoder vara positivt för grisarnas maghälsa. De äter ensilaget bäst om det är hackat till en kortare strålängd och blandas med kraftfoder, men de är duktiga på att sortera ut det de gillar.

I två försök har ensilaget antingen hackats, bearbetats intensivt (extruderats) eller pelleterats och blandats i ett fullfoder. De olika typerna jämfördes med en kontrollfoderstat. I båda studierna ersatte ensilage 20 procent av fodrets råproteininnehåll.

Bra tillväxt

Alla grisar i försöken växte bra, runt 1 kilo per dag. Grisarna som fick det pelleterade fodret hade en något bättre tillväxt än de andra. Grisarna som utfodrades med intensivt bearbetat ensilage växte lika bra som grisar som fick kontrollfoder. Däremot var det inga skillnader mellan de olika foderstaterna med olika ensilagetyper i hur grisarna omvandlade energin till tillväxt (MJ NE per kg tillväxt), inte heller jämfört med kontrollgruppen. Det fanns ingen skillnad på slaktkroppen för grisarna i de olika behandlingarna.

Grisarna som fick hackat eller extruderat ensilage producerade mest gödsel och utsöndrade mest kväve i gödseln. Däremot mättes en mindre ammoniakavgång från färsk gödsel från grisar som fick ensilage jämfört med kontrollfodret. Det visar på att utfodring med ensilage kan minska miljöbelastningen från grisstallen.

Förebygger magsår

Det var också tydligt att utfodring med färskt ensilage förebygger uppkomsten av magsår och även ökar grisarnas aktivitetsnivå, förlänger deras ättider och ger dem bättre möjligheter till att utföra födosöksbeteenden.

Senast uppdaterad:

Till toppen