Publiceringsdatum13 Februari 2024

Ta väl hand om kvigor som ska kalva

Vid tiden kring kalvningen påverkas kon av många fysiologiska och miljömässiga faktorer. De utsätts för själva kalvningen, början på mjölkperioden med ökat behov av näring, frånskiljning av kalven, byte av stallmiljö och nya sociala grupper. För kvigan som ska kalva för första gången är allt detta nytt. Den stress och rädsla som uppstår dämpas bäst med hänsyn till den unga kons naturliga beteende och behov. Att tillgodose djurens artspecifika och beteendemässiga behov är en grundförutsättning i ekologisk produktion.

Ungdjur vid fullfoder

Foto: Gunilla Johansson

I en artikel där författarna har sammanställt kunskap om skillnader mellan första- och flergångskalvande kor, och föreslår skötselrutiner, skriver de att:

  • förstagångskalvande kor möter nya erfarenheter utanför deras kontroll under tiden kring kalvning
  • första- och flergångskalvare har olika sociala, ät- och liggbeteenden
  • vid omgrupperingar upplever förstagångskalvare mer konkurrens än äldre kor
  • mjölkningen utlöser mer stress som påverkar mjölknedsläppet negativt
  • särskild omsorg ska ges till förstakalvarna under tiden kring kalvning.

Håll helst inte unga och äldre kor tillsammans

Därför menar författarna att man inte ska hålla första- och flergångskalvare tillsammans varken före eller efter kalvningen. Om man måste blanda unga kor med äldre bör det ske först tre veckor efter kalvningen. Det bästa är att hålla de unga korna i helt stabila grupper kring kalvningen. Om de unga korna ska blandas med äldre kor blir de mindre stressade om de får göra det tillsammans med en annan ung kompisko. Forskningen har även visat att det är bäst att flytta en ung ko till en grupp med äldre kor sent på dagen, då sker mindre konfrontationer än tidigt på dagen.

Unga kor behöver mer plats

De unga korna föredrar även att kalva isolerat och bör därför ha extra plats vid kalvningen eller kalva i ensambox. Extra plats gäller också vid foderbordet. Unga kor behöver längre tid per kilo de äter eftersom de äter långsammare och har fler besök vid foderbordet den första tiden efter kalvning jämfört med äldre kor. Unga kor som enbart går med andra unga kor har visats ha längre ättid vid foderbordet och mer liggtid i liggbåsen än om de går med äldre kor.

Mindre konkurrens vid foderbordet lönar sig

Konkurrensen vid foderbordet påverkar kornas ätmönster och förstakalvarna är de som blir mest bortjagade. I en studie jämförde forskare en grupp där förstakalvarna gick tillsammans med äldre kor med en grupp där det enbart fanns andra unga kor. Korna utfodrades med fullfoder och videofilmades efter utfodringen.

Antalet konfrontationer vid foderbordet var flest i den blandande gruppen och antalet gånger de unga korna blev bortjagade likaså. Dessutom var fodereffektiviteten påverkad i positiv riktning hos de unga korna som gick för sig själva. Forskarna resonerar utifrån andra studier att mindre stress och färre avbrutna måltider kan ge en bättre fodereffektivitet.

För dig som vill veta mer

Senast uppdaterad:

Till toppen