Vägledningar för kontroll av läkemedel på gård

Länsstyrelserna ansvarar för att utöva kontroll av läkemedel på gård.

Läkemedel på gård betyder djurhållares hantering av läkemedel och homeopatika. Länsstyrelserna kontrollerar de substanser som används i djurhållningen.

Syftet med kontrollen är att säkerställa att läkemedel till djur används säkert och begränsat så att samhällets krav på djurs och människors hälsa, djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses.

Kontrollvägledning och checklista

Senast granskad: 2024-01-23

Till toppen