Vägledning och check­listor för kontroll av djur­skydd

Det är i huvudsak länsstyrelserna som ansvarar för kontrollen inom djurskydds­området. På den här sidan finns vägledningen för offentlig djurskydds­kontroll, checklistor som ska användas vid kontroll, samt bilagor till väg­ledningen för varje djurslag.

Syftet med kontrollen är att säkerställa att djurskydds­lagstiftningen efterlevs. Djurskydds­kontrollen är också en del av kontrollen inom foder- och livsmedels­kedjan som ska säkerställa att konsumenterna får säkra och trygga livsmedel som är producerade enligt lagstiftningens krav.

Kontroll­området omfattar alla djur som hålls av människan. Djurskydds­kontrollen omfattar därför utöver produktions­djuren också bland annat sällskapsdjur, försöksdjur, pälsdjur, djur i vilthägn, djur på cirkus och djur i djurparker.

Det är i huvudsak länsstyrelserna som ansvarar för den operativa kontrollen inom djurskydds­området medan Livsmedelsverket ansvarar för delar av djurskydds­kontrollen på slakterierna.

Kontroll­vägledningar och check­listor

Bilagor till väg­ledningar och checklista

Djurtransporter

Författningar

Söker efter 2022:13

Senast granskad: 2024-03-12

Till toppen