Kontroll inom jordbrukarstöd och grundvillkor

Kontrollanter på länsstyrelserna genomför varje år kontroller hos lantbrukare som har fått jordbrukarstöd.

Kontroll­instruktioner

Kontroll­instruktionerna är arbetsredskap för kontrollanterna på länsstyrelserna för att de ska kunna göra likriktade bedömningar över hela landet.

2024

Om du vill se kontroll­instruktioner för tidigare år kan du kontakta vår kundtjänst.

Du som har en gård som ska kontrolleras

Du som är lantbrukare och ska få din gård kontrollerad kan läsa mer om hur en kontroll går till på vår sida Bra att veta när du ska få kontrollbesök.

Du hittar information om alla grundvillkor och vad du behöver göra för att uppfylla villkoren på vår webbplats.

Du som är kontrollant

Det material som du behöver för att utföra kontrollerna hittar du på Ladan – vårt extranät för myndigheter.

Senast granskad: 2024-02-28

Till toppen