Kontrollavgifter och beräkningsunderlag

Här presenterar vi beräkningsunderlag för våra kontrollavgifter som styrs av kontrollförordningen (EU) 2017:625.

Avgifter för växtskydds- och kvalitetskontroll vid import

Avgiftsberäkning kvalitetskontroll vid import


Dokumentkontroll

Fysisk kontroll

Timkostnad (SEK)

801

801

Antal kontroller per år

3 000

1 500

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

500

700

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0,25

0,15

Restid (tim)

0

0,15

Kontrollgenomförande (tim)

0,25

0,5

Efterarbete och dokumentation (tim)

0,25

0,15

Kostnad per kontroll (SEK)

734

1 135

Avgiftsberäkning växtskyddskontroll vid import


Dokumentkontroll

Fysisk kontroll

Timkostnad (SEK)

768

768

Antal kontroller per år


3 000

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

1 000

1 800

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0,25

0,15

Restid (tim)

0

0,25

Kontrollgenomförande (tim)

0,25

0,5

Efterarbete och dokumentation (tim)

0,25

0,1

Kostnad per kontroll (SEK)

730

1 229

Timkostnadsberäkning kvalitetskontroll vid import

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

257

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

128

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6 % 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

181

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

565


Total lönekostnad per år

950 020


Internt administrativt påslag

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt påslag.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

2 000

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

50 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

50 000


Utbildningskostnader

50 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Internt administrativt pålägg per timme

75


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

801


Timkostnadsberäkning växtskyddskontroll vid import

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

257

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

128

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6 % 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

138

Administrativt påslag för 2022 är36%

Total lönekostnad per timme

523


Total lönekostnad per år

878 930


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

6 600

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

400 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

100 000


Utbildningskostnader

100 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Internt administrativt påslag per timme

91


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

768


Beräkning av avgift


Avgift

Dokumentkontroll växtskydd

729

5% växtskyddskontroll

61

Total kostnad reducerad avgift

790

Dokumentkontroll

729

30% växtskyddskontroll

369

Total kostnad normal avgift

1 098

Dokumentkontroll

730

80% växtskyddskontroll

983

Tillägg kvalitet

363

Total kostnad höjd avgift

2 076

Beslutad avgift

Reducerad nivå*

Normal nivå

Höjd nivå**

Kommentar

600

1 000

1 400

under 25 ton (motsvarar en container)

900

1 500

2 100

mellan 25 och 75 ton (motsvarar 2-3 containrar)

1200

2 000

2 800

över 75 ton (motsvarar mer än 3 containrar)

VI räknar med att tidsåtgången är 1,5 gånger högre för 2-3 containrar än om det är 1 container och 2 gånger högre om det är fler än 3 containrar.

*under 10% och bara växtskydd

**över 50% och både växtskydd och kvalitet

Avgifter vid exportkontroll

Avgiftsberäkning vid exportkontroll


Sundhetscertifikat

Fysisk exportkontroll

Timkostnad (SEK)

788

788

Antal kontroller per år

10 500

1 400

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

2 500

550

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0

0,25

Restid (tim)

0

1,5

Kontrollgenomförande (tim)

0,3

1,5

Efterarbete och dokumentation (tim)

0

0,25

Kostnad per kontroll (SEK)

424

3 068

Avgiftsberäkning exportkontroll - tillkommande timma

Timkostnad (SEK)

723

Tidsåtgång per kontroll

Förberedelse (tim)

0

Restid (tim)

0

Kontrollgenomförande (tim)

1

Manuell fakturering och separat tidsredovisning (tim)

0,33

Kostnad per kontroll (SEK)

962

Timkostnadsberäkning vid exportkontroll

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

257

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

128

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

181

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

565


Total lönekostnad per år

950 020


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

3 700

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

40 000

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

100 000


Utbildningskostnader

100 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Internt administrativt pålägg per timme

65


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

788


Avgifter för samordning av importkontroll EKO-produkter

Avgiftsberäkning samordning av importkontroll EKO-produkter

Timkostnad (SEK)

727

Antal kontroller per år

60

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

70

Kostnad per kontroll (SEK)

848

Föreslagen avgift per intyg (SEK)

850

Timkostnadsberäkning samordning av importkontroll EKO-produkter

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

286

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

142

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

154

Påslaget för de obligatoriska avgifterna enligt kontrollförordningen är 36% för 2022.

Total lönekostnad per timme

581


Total lönekostnad per år

976 589


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad (SEK)

727


Avgifter för samordning av veterinär gränskontroll

Avgiftsberäkning samordning av veterinär gränskontroll

Timkostnad (SEK)

780

Antal sändningar per år

1 400

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

1 020

Kostnad per kontroll (SEK)

568

Föreslagen avgift per sändning (SEK)

500

Timkostnadsberäkning samordning av veterinär gränskontroll

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

307

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

152

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

165

Administrativt påslag för de obligatoriska avgifterna enligt kontrollförordningen är 36% för 2022

Total lönekostnad per timme

625


Total lönekostnad per år

1 049 833


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

781


Avgifter för samordning av hönshälsan


Avgiftsberäkning samordning av hönshälsan

Timkostnad (SEK)

844

Antal anläggningar

92

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

300

Kostnad per anläggning (SEK)

2 752

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

2 800

Timkostnadsberäkning samordning av hönshälsan

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

307

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

152

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

216

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

675


Total lönekostnad per år

1 134 746


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

844


Avgifter för samordning för seminverksamhet


Avgiftsberäkning samordning för seminverksamhet

Timkostnad (SEK)

825

Antal anläggningar

44

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

175

Kostnad per anläggning (SEK)

3 282

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

3 400

Timkostnadsberäkning samordning för seminverksamhet

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

300

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

149

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

211

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

660


Total lönekostnad per år

1 108 356


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

825


Avgifter för samordning vattenbruk


Avgiftsberäkning samordning vattenbruk


Hög risk

Medel risk

Låg risk godkända

Låg risk registrerade

Timkostnad (SEK)

844

844

844

844

Antal anläggningar

38

65

160

65

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera. Totalt antal timmar för helår.

500

350

300

40

Kostnad per anläggning (SEK)

11 100

4 544

1 582

519

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

11 000

4 500

1 500

500

Timkostnadsberäkning samordning vattenbruk

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

307

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

152

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

216

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

675


Total lönekostnad per år

1 134 746


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

844


Avgifter för kontroll av funktionstestare


Avgiftsberäkning kontroll av funktionstestare

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

742

Antal kontroller/år

50

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

12

Tid samordning per kontroll

0,2

Tidsåtgång per kontroll (tim)


Förberedelse

0,2

Restid

0,0

Kontrollgenomförande

0,5

Efterarbete och dokumentation

0,2

Kostnad per kontroll

846

Timkostnadsberäkning kontroll av funktionstestare

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

270

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

134

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

190


Internt administrativt pålägg

40

Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

100

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

0

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

0


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

8 000


Konsulter och bemanningsföretag

0


Internt administrativt pålägg per timme

40


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

742


Avgifter för kontroll av GMO


Avgiftsberäkning kontroll av GMO


GMO fältförsök

GMO innesluten användning

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

962

962

Antal kontroller/år

20

18

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

8

8

Tid samordning per kontroll

0,4

0,4

Tidsåtgång per kontroll (tim)Förberedelse

1

1

Restid

1

2

Kontrollgenomförande

1

2

Efterarbete och dokumentation

1

2

Kostnad per kontroll

4 233

6 681

Timkostnadsberäkning kontroll av GMO

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

285

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

141

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

200


Internt administrativt pålägg

143


Total lönekostnad per timme

570


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

350

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

25 102

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

1 000


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

24 000


Konsulter och bemanningsföretag

0


Internt administrativt pålägg per timme

143


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

962Avgifter för samordning TSE


Avgiftsberäkning samordning för TSE

Timkostnad (SEK)

780

Antal anläggningar

443

Planering av kontrollområdet, riskanalys, kontrollurval, kompetensutveckling, samkontroller med mera.

Totalt antal timmar för helår.

110

Kostnad per anläggning (SEK)

28 600

Föreslagen avgift per anläggning och år (SEK)

28 600

Timkostnadsberäkning samordning vattenbruk

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

284

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

141

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

199

Administrativt påslag för 2022 är 47%.

Total lönekostnad per timme

624


Total lönekostnad per år

1 047 661


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

780


Avgifter för kontroll av företag med tillstånd


Avgiftsberäkning kontroll av företag med tillstånd ISPM och KD56


Tillstånd ISPM

Tillstånd KD56

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

1 054

1 026

Antal kontroller/år

570

180

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

160

140

Tid samordning per kontroll

0,3

0,8

Tidsåtgång per kontroll (tim)Förberedelse

0,5

0,8

Restid

1,5

2,1

Kontrollgenomförande

1

2

Efterarbete och dokumentation

0,8

1

Kostnad per kontroll

4 301

6 851


Timkostnadsberäkning kontroll av företag med tillstånd ISPM och KD56

Lönekostnader

Tillstånd ISPM

TillståndKD56

Förklaring

Timkostnad utan pålägg

254

270

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

126

134

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

178

190


Internt administrativt pålägg

286

227


Total lönekostnad per timme

843

820


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

1 560

1 277

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0

6 750


Resekostnader

68 920

33 900

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

22 700

2 300


Utbildningskostnader

0

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

80 000

48 000


Konsulter och bemanningsföretag

274 000

198 500


Internt administrativt pålägg per timme

286

227


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

1 054

1 026


Avgifter för kontroll av handelsnormen frukt och grönsaker grossister


Avgiftsberäkning kontroll av handelsnormen frukt och grönsaker grossister

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

890

Antal kontroller/år

1 100

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

400

Tid samordning per kontroll

0,4

Tidsåtgång per kontroll (tim)


Förberedelse

0,5

Restid

1

Kontrollgenomförande

1

Efterarbete och dokumentation

0,5

Kostnad per kontroll

2 994

Timkostnadsberäkning kontroll av handelsnormen frukt och grönsaker grossister

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

255

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

126

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

179


Internt administrativt pålägg

151


Total lönekostnad per timme

712


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

5 982

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

250 000


Resekostnader

262 036

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

5 000


Utbildningskostnader

100 000

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

160 000


Konsulter och bemanningsföretag

125 647


Internt administrativt pålägg per timme

151


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

890


Avgifter för kontroll av växtpassaktörer


Avgiftsberäkning kontroll av växtpassaktörer

Timkostnad (SEK) (hämtas ur timkostnadsberäkningen för kontrolltypen)

917

Antal kontroller/år

345

Samordning, planering mm av kontrollområdet. Totalt antal timmar för helår.

100

Tid samordning per kontroll

0,3

Tidsåtgång per kontroll (tim)


Förberedelse

0,4

Restid

1

Kontrollgenomförande

1

Efterarbete och dokumentation

0,5

Kostnad per kontroll

2 169

Timkostnadsberäkning kontroll av växtpassaktörer

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

270

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

134

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

190


Internt administrativt pålägg

140


Total lönekostnad per timme

734


Internt administrativt pålägg

Kontrollavgifterna ska utöver lönekostnader även täcka andra kostnader. Detta beräknas som ett internt administrativt pålägg.

Totalt antal timmar enligt budget eller utfall för kontrollområdet

1 527

Antal timmar med funktion 600 (kontroll) under 2021

Systemförvaltning och systemutveckling

0


Resekostnader

156 337

Här ingår milersättning, bilhyror, hotell, biljetter med mera. Här ingår inte lönekostnad vid resa.

Materialkostnader och frakter

1 400


Utbildningskostnader

0

Endast direkta kostnader för utbildningar - inte lönekostnader för deltagande i utbildning

Kostnader för gemensamma funktioner

56 000


Konsulter och bemanningsföretag

0


Internt administrativt pålägg per timme

140


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

917Avgifter för kontroll som inte är ursprungligen planerad

Avgiftsberäkning för tillkommande timma och oplanerad kontroll


Tillkommande timma

Oplanerad kontroll eller kontroll utanför ordinarie arbetstid

Timkostnad (SEK)

708

708

Tidsåtgång per kontrollFörberedelse (tim)

0

0,75

Restid (tim)

0

1

Kontrollgenomförande (tim)

1

1,5

Efterarbete och dokumentation

0

0,5

Manuell fakturering och separat tidsredovisning (tim)

0,33

0,33

Kostnad per tillkommande timma (SEK)

942


Kostnad per kontroll (SEK)


2 889

Timkostnadsberäkning för avgiftssättning

Lönekostnader


Förklaring

Timkostnad utan pålägg

279

Arbetstid 1680 tim per år

Sociala avgifter och semestertillägg

138

Sociala avgifter och semestertillägg är 49,6% för 2022

Administrativt påslag för RO tillsyn

150

Administrativt påslag för 2022 är 36%.

Total lönekostnad per timme

567


Total lönekostnad per år

952 174


Debiteringsgrad 80 %

Den totala årsarbetstiden omfattar tid som inte är faktureringsbar ex olika möten, kompetensutveckling och viss frånvaro

Totalt beräknad timkostnad

708


Senast granskad: 2022-12-29