Publiceringsdatum2 September 2019

Teamledare och mjukvaruarkitekt

Markus Petri och Magnus Bergqvist jobbar båda på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen, men med helt olika roller. Det de har gemensamt är att de trivs på jobbet och att de känner att de utvecklas i sina roller varje dag.

Markus Petri är teamledare på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

– Min roll som teamledare innebär att underlätta för teamet och våra kunder. Det är många olika kompetenser i gruppen, och många olika system som ska samordnas. Det är en spännande utmaning att planera det dagliga arbetet i teamet samtidigt som det pågår ett förändringsarbete.

Markus Petri jobbar på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

Markus Petri jobbar på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

Varierande och spännande roller

När Markus kom till utvecklings- och digitaliseringsavdelningen för åtta år sedan var det för att arbeta med Novell-nätverk, men det dröjde inte länge innan han fick andra arbetsuppgifter.

– Ja, jag fick skola om mig helt och hållet. Det blev initialt mer Windows och säkerhetsverktyg för min del. Nu har jag gått ett steg vidare och gått över till en ledande roll för systemspecialister och utvecklare. Jag leder ett team på tio personer. Jag såg redan från början att jag skulle stanna många år på Jordbruksverket. Är man öppen för förändring så kan man få väldigt varierande och spännande roller här, säger Markus Petri.

Vi maximerar nyttan för beställaren

– På Jordbruksverket ligger vi långt framme inom konstruktion och utveckling, säger Magnus Bergqvist, som är mjukvaruarkitekt på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

– Eftersom vi jobbar med ett agilt arbetssätt så kommer vi igång snabbt med nyutveckling. Den utvecklingsmetoden som formats håller hög kvalitet hos oss och står sig mycket väl jämfört med andra stora myndigheter och företag. Vi maximerar nyttan för beställaren, säger Magnus Bergqvist.

Magnus Bergqvist jobbar på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

Magnus Bergqvist jobbar på utvecklings- och digitaliseringsavdelningen.

Inför Open Source

Under de tio år han jobbat på Jordbruksverket har han varit med att genomföra flera stora förändringar. Han har till exempel lämnat slutna databasmiljöer för Open Source-lösningar, bytt klientramverk och infört GIS, geografiska informationssystem, i de tekniska lösningarna.

– Det är en bred och stor IT-verksamhet här. Och man kan växa i och förändra sin roll själv. Jag jobbar exempelvis både med klient- och serverutveckling, eftersom det passar mig.

Trivs på arbetet

Men arbete och tekniska verktyg är inte allt. Att trivas på sin arbetsplats är också viktigt.

– Jag har trivts i alla år jag varit här. Det passar mig att kunna påverka min arbetsroll och få jobba brett med utveckling, säger Magnus Bergqvist.

Senast uppdaterad:

Till toppen