Publiceringsdatum28 April 2023

Möt verksjuristen Louise Hulander

Louise Hulander jobbar som verks­jurist på Jordbruksverkets rätts­enhet. Hon trivs bra på jobbet och tycker att hon får arbeta med intressanta och viktiga frågor som bidrar till nytta både för enskilda och samhället i stort.

Louise Hulander sitter vid en arbetsplats med utsikt över Munksjön. Hon tittar in i kameran och ler.

Louise Hulander, verksjurist på Jordbruksverket.

Kan du berätta lite kort om dig själv och var du arbetar?

Jag har arbetat som verksjurist på Jordbruksverket sedan hösten 2017. Jag började arbeta på djur­avdelningen och enheten för stöd och sam­ordning men sedan årsskiftet arbetar jag på rätts­enheten som tillhör verksamhetsstöds­avdelningen. Jag har två barn och bor i en villa utanför Jönköping.

Vill du beskriva en vanlig dag på jobbet?

Mina dagar ser väldigt olika ut och styrs av de arbets­uppgifter jag har för tillfället. Arbets­uppgifterna består av att ge juridisk service. Det kan röra sig om juridiska frågor kopplade till enskilda ärenden eller beslut, men även att på ett mer övergripande plan ge råd och stöd i arbetet. Ibland håller jag även i interna utbildningar för att höja den juridiska kompetensen hos medarbetarna. Jag medverkar också i arbetet med att ta fram föreskrifter. Arbets­uppgifterna är väldigt olika och det är det som gör Jordbruksverket så spännande eftersom det är en bred myndighet med många olika frågor.

Vad för egenskaper är viktiga och avgörande för din roll?

Det är viktigt att ha en hög juridisk kompetens eftersom många av de juridiska frågorna på Jordbruksverket är komplexa och har sin grund i EU‑rättsakter. Det är även viktigt att kunna samarbeta och vara lösnings­orienterad.

Hur är det att arbeta på Jordbruksverket?

Jordbruksverket är en fantastisk arbetsplats där man får jobba med intressanta och viktiga frågor som bidrar till nytta både för enskilda och samhället i stort. Jag uppskattar att arbeta i ett team med andra verksjurister där vi har ett väldigt gott samarbete. Det är ett stort stöd att alltid kunna diskutera juridiska problem med kollegorna. Jag uppskattar även att arbeta tillsammans med kollegor som har annan kompetens än juridisk. Det gör att jag ständigt får nya infalls­vinklar och lär mig nya saker.

Vad var det som lockade med Jordbruksverket?

För mig var det möjligheten att arbeta med EU‑rättsliga frågor som lockade men även att jobba med frågor kopplade till djurskydd och djurhälsa. Det var det som gjorde att jag först sökte mig till djur­avdelningen. Anledningen till att jag sökte mig till rätts­enheten var att jag ville få tid att arbeta mer proaktivt med övergripande rättsliga frågor och processer som bidrar till nytta på hela Jordbruksverket.

Vad utmärker Jordbruksverket som arbetsgivare?

Jag upplever att det är en väldigt bra organisation som alltid är lyhörda för nya idéer som bidrar till att vi tillsammans gör Jordbruksverket och Sverige lite bättre. Som jurist har jag upplevt vissa svårigheter att hitta en arbets­plats där man kan hålla en god balans mellan arbets­liv och familje­liv. På Jordbruksverket upplever jag att jag kan hålla den balansen även om det periodvis kan bli mycket jobb. Att Jordbruksverket erbjuder viss flexibilitet när det gäller arbetstider och möjligheten till att arbeta hemifrån gör också att livspusslet går ihop enklare.

Senast uppdaterad:

Till toppen