Publiceringsdatum29 Maj 2023

Träffa Anna-Karin Krijger från växtskydds­centralen

Anna-Karin Krijger jobbar som rådgivare på växtskyddscentralen i Skara. Det bästa med jobbet tycker hon är att följa grödorna ute på fält under säsongen.

Anna-Karin Krijger står framför en husfasad bredvid ett magnolia träd. Hon tittar in i kameran och ler.

Anna-Karin Krijger, rådgivare på växtskyddscentralen.

Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund till det du arbetar med?

Jag bor på en gård i Västra Götaland tillsammans med min man som är mjölkproducent. Jag har en utbildning inom mark och växtagronomi och tidigare arbetade jag som växtodlingsrådgivare med inriktning på potatis. Jag har också arbetat som försöksledare på Hushållningssällskapet och en period på Jordbruksverket, då med fokus på effektivitetsutvärdering. Därefter arbetade jag i fyra år med att undervisa i växtodling på en naturbruksskola. För ett år sedan kom jag tillbaka till Jordbruksverket och idag jobbar jag på växtskyddscentralen i Skara, där jag främst stöttar den regionala rådgivningen kring växtskyddsfrågor.

Vad är dina arbetsuppgifter?

En stor del av min tjänst är att följa utvecklingen av växtskadegörare under säsongen inom Jordbruksverkets prognosverksamhet. Detta innebär att vi lägger ut prognosrutor i lantbrukarens fält varje vecka från slutet av april till början av juni och bedömer skadegörarnas grad. Resultaten redovisas i en veckorapport som vi presenterar digitalt för rådgivare och säljare varje vecka. I samband med det och i våra växtskyddsbrev ger vi råd om eventuell skadedjursbekämpning. Genom växtskyddsbrev, kurser, fältvandringar och konferenser ger jag information om växtskadegörare. Jag tar också fram underlag med vetenskaplig grund och publicerar bekämpningsrekommendationer varje år tillsammans med samtliga växtskyddscentraler på Jordbruksverket. Dessa växtskyddscentraler finns på fem olika platser i Sverige, nämligen Landskrona, Skara, Kalmar, Linköping och Uppsala.

Vad är det bästa med ditt jobb på Jordbruksverket?

Det bästa med mitt arbete är att följa grödorna ute på fält under säsongen. Men jag uppskattar också den sociala aspekten av mitt jobb, både kontakten med kollegor på andra växtskyddscentraler, men även att samarbeta med rådgivare och säljare inom regionen. Dessutom är det underbart att få prata och diskutera med alla duktiga lantbrukare om hur de ska kunna odla deras grödor på bästa sätt. Det är också väldigt utvecklande att hålla sig uppdaterad och informera om den senaste svenska och internationella kunskapen inom växtskydd.

Hur är det att jobba på Jordbruksverket?

Jag tycker att Jordbruksverket är en flexibel och strukturerad arbetsplats med kompetenta medarbetare. Dessutom är det väldigt roligt att jobba på växtskyddscentralen med alla bra kollegor.

Senast uppdaterad: