Vi kan erbjuda dig

För att våra medarbetare ska trivas så bra som möjligt har vi satsat på att erbjuda både attraktiva arbetssätt och möjligheter.

Vårt erbjudande

 • Teambaserat arbetssätt – Agil systemutveckling, teamarbete med goda möjligheter att påverka
 • Goda utvecklingsmöjligheter – modern teknik, dedikerad kompetensutvecklingstid, experimentdagar och goda möjligheter att utvecklas och att göra karriär
 • Sociala aktiviteter – Aktiv personalförening och trivselkommitté som regelbundet anordnar populära aktiviteter såsom pubkvällar, AW och prova-på-aktiviteter
 • Bra arbetsmiljö – 2021 flyttade vi in i helt nybyggda lokaler vid Munksjöns södra strand
 • Bra villkor - lön och tillgång till alla våra förmåner redan från första dagen.

Förmåner och arbetsvillkor

Vi erbjuder flera förmåner för att du ska få en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. Tanken är att du ska må bra både på och utanför jobbet, med en stor frihet att anpassa vardagen utifrån vad som fungerar för dig.

Individuell lön och flexibel arbetstid

Hos oss får du en individuell lön som är anpassad utifrån flera faktorer, till exempel

 • hur marknaden ser ut
 • hur mycket ansvar du har
 • hur väl du utför dina arbetsuppgifter.

Du kan alltså själv påverka din löneutveckling. Dessutom är din arbetstid flexibel, så att du exempelvis kan börja senare eller sluta tidigare på dagen.

Lång semester

På Jordbruksverket får du en längre semester än på många andra arbetsplatser.

 • Fram tills du fyller 29 år får du 28 dagars semester.
 • Från året du fyller 30 år får du 31 dagars semester.
 • Från året du fyller 40 år får du 35 dagars semester.

Du har också betald semester redan första året som anställd. Hur många semesterdagar du får beror på när under året som du börjar arbeta hos oss.

Friskvårdsbidrag och hälsofördelar

Som anställd hos oss får du ett friskvårdsbidrag på 2 500 kronor varje år. Vi har också förmånliga avtal på många träningscenter runt om i landet. Dessutom sponsrar vi ditt deltagande i olika idrottsevenemang, exempelvis Blodomloppet.

För att motverka stillasittande får du varje vecka ta en paus på en timme under betald arbetstid. Du får använda tiden för motion, meditation eller avslappning. Vi har också kontorscyklar och annan utrustning som skapar en mer ergonomisk arbetsmiljö

Om du eller någon i din familj blir sjuk så får du sjukvårds­rådgivning på telefon. Du kan också få företags­hälsovård vid behov, till exempel samtal med en psykolog eller rådgivning från en fysioterapeut. Vi står dessutom för en del av dina kostnader när du går till läkare och sjukgymnast, eller när du behöver receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnads­skyddet.

Bra villkor för föräldrar

Vi erbjuder ett föräldrapenningtillägg som ger dig 90 procent av din lön när du är föräldraledig. Du har också rätt att jobba deltid ända fram till att ditt barn är 12 år. På så sätt kan du enklare hitta en bra balans mellan arbetslivet och familjelivet.

Löneväxling mellan semester, lön och pension

Vill du ha fler semesterdagar, högre lön eller ökat pensionssparande? Genom vår löneväxling kan du välja vilka förmåner som är viktigast för dig. Du kan till exempel

 • byta en del av lönen mot fler semesterdagar eller extra pensionssparande
 • byta semesterdagar mot högre lön
 • byta värdet av semesterdagar mot extra pensionssparande.

En trevlig arbetsmiljö

På Jordbruksverket strävar vi efter att ha en öppen, positiv och tillåtande atmosfär. Det är okej att inte veta allt – vi hjälps åt för att hitta rätt lösning på utmaningar som finns. Chefer på olika nivåer samarbetar med de anställda i team som hela tiden kommunicerar och lär av varandra. Det underlättar arbetet, samtidigt som det gör arbetsdagen roligare.

Är du nyfiken på vad våra medarbetare säger om att jobba på Jordbruksverket? Vi har intervjuat dem och frågat hur de trivs på jobbet.

Pension och förmånliga försäkringar

Hos oss har du en avtalad tjänstepension, som kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Tjänstepensionen ger också ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Som statligt anställd är du dessutom livförsäkrad. Det betyder att din familj kan få pengar om du dör, även om det sker under semester, sjukdom eller tjänstledighet. Du är också försäkrad under tjänsteresor och mot personskador som uppstår i samband med arbetet.

Därtill kan du välja att teckna egna försäkringar genom Jordbruksverket, till exempel barnförsäkring eller olycksfalls­försäkring.

Ett modernt och mobilt arbetssätt

Vi vill ha ett modernt och flexibelt arbetssätt, där enheter och avdelningar samarbetar för att nå gemensamma mål. Genom att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats kan vi skapa bättre förutsättningar för det interna samarbetet. I vårt arbete utgår vi också från förhållningssättet lean, som handlar om att genomföra ständiga förbättringar ur kundens perspektiv.

Om det fungerar med dina arbetsuppgifter så erbjuder vi även möjligheten att vid behov arbeta mobilt, det vill säga på andra platser än på den ordinarie arbetsplatsen. I så fall kommer du överens med din chef om hur arbetet ska fungera.

Aktiva fritidsföreningar

Jordbruksverket har en personalklubb som arrangerar fester, musikquiz och andra trevliga aktiviteter flera gånger om året. Vi har även en aktiv konstförening.

Gillar du att spela fotboll, volleyboll eller innebandy? Gå med i ett av våra lag och spela tillsammans med andra anställda.

Rabatterade bad- och biobiljetter

Som anställd på Jordbruksverket kan du köpa biobiljetter till ett billigare pris. Du kan även köpa rabatterade badbiljetter till Rosenlundsbadet i Jönköping.

Karriär och utveckling

Din kompetens och ditt engagemang är avgörande för att vi ska nå våra mål och göra skillnad för Sverige. Därför ser vi till att du hela tiden får utvecklas i ditt arbete på Jordbruksverket. Hos oss kan du göra karriär genom att bli chef, men också genom att exempelvis leda projekt, få nya ansvarsområden eller växa i rollen som expert.

Det är du själv som äger och tar ansvar för din utvecklingsplan. Vi ger dig förutsättningar och stöd för att lyckas genom att erbjuda följande:

 • en djupgående introduktion
 • ett tydligt, kommunikativt ledarskap
 • regelbundna resultat- och utvecklingssamtal
 • återkommande möjligheter att utvecklas.

Introduktionsprogram

Som ny på Jordbruksverket får du ett personligt introduktions­program med fokus på just din enhet och dina arbetsuppgifter. Under introduktionen lär du känna dina arbetskamrater och får hjälp att komma in i verksamheten, värderingarna och arbetsmiljön.

Vi bjuder också in dig till ett centralt introduktionsprogram, som består av två delar.

 • Den första delen av programmet är en digital kurs, som du gör i din egen takt. Du får verktyg för att komma igång och kunskap om var du vänder dig med olika typer av frågor.
 • Den andra delen består av kurser om offentlig verksamhet, sekretess och förvaltning. Under kurserna får du chans att möta nyanställda från andra enheter. Tillsammans träffar ni chefer och lär känna Jordbruksverkets historia och verksamhet genom olika aktiviteter.

Kompetensutveckling

Hos oss får du chansen att ständigt utvecklas i din yrkesroll. Vi ser kompetensutveckling som något som sker varje dag. Det kan till exempel vara att du

 • tar dig an nya arbetsuppgifter
 • ingår i projektgrupper
 • deltar på lunchmöten om verksamheten
 • går på utbildningar
 • gör studiebesök
 • agerar mentor åt någon annan.

Vi uppmuntrar också våra anställda att testa på nya tjänster inom organisationen, eftersom det breddar kompetensen och bidrar till utveckling – både i yrkeslivet och privat.

Utgångspunkten för din utveckling är en resultat- och utvecklingsdialog, som du har med din närmsta chef. Där diskuterar ni vilka förväntningar du har och vilka kompetenser du behöver utveckla utifrån verksamhetens krav.

Bli chef

Att bli chef på Jordbruksverket är ett speciellt förtroende. Det innebär att vi ser dig som rätt person att företräda Jordbruksverket och ta ansvar för verksamheten. Det betyder också att vi tror att du kan uppnå resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna. Det ska du vara stolt över!

Som chef har du stor inverkan på dina medarbetares arbetsmiljö, engagemang och innovationskraft. Därtill kan du påverka de normer som råder på arbetsplatsen. Därför vill vi gärna ha ledare som styr tydligt och öppet, med fokus på kommunikation och samarbete. Det är en viktig del i att attrahera, rekrytera och engagera rätt medarbetare.

På Jordbruksverket rekryterar vi chefer både internt och externt, och våra chefsförordnanden är alltid tidsbegränsade. Vi erbjuder alla chefer och ställföreträdande chefer följande:

 • utbildning för chefsrollen
 • stöd från bland andra HR- och kommunikations­enheterna
 • särskilda chefsfrukostar en gång i månaden, där vi nätverkar och delar information.

Våra värderingar

Som anställd på Jordbruksverket arbetar du för en myndighet som aktivt strävar efter en god arbetsmiljö och ökad mångfald. Vi vill ständigt bli en trevligare och mer inkluderande arbetsplats, så att du ska trivas på jobbet.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Vi arbetar för en organisationskultur som tillåter och uppmuntrar alla former av variationer individer emellan. Vi har därför nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Vi vet att mångfald berikar Jordbruksverkets verksamhet. En av våra största styrkor är våra medarbetares blandning av personliga egenskaper, kompetenser, bakgrund, arbetssätt, intressen och idéer. Denna variation ökar vår förmåga att vara så kreativa, effektiva och flexibla som vårt uppdrag kräver.

Praktik för nyanlända och personer med funktionsnedsättning

Tillsammans med andra statliga myndigheter har vi fått i uppdrag av regeringen att erbjuda praktik till nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hjälpa arbetssökande att få erfarenhet av statligt arbete. Det kan i sin tur förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. För oss är det ett sätt att hitta framtida medarbetare samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar.

Miljö och hållbarhet

Bryr du dig om miljö- och hållbarhetsfrågor? Det gör vi också. Vi arbetar hårt för att Sverige ska producera livsmedel på ett miljövänligt och hållbart sätt. Vi har också som mål att ständigt minska vår egen påverkan på miljön, till exempel genom hur vi reser och hur effektivt vi använder energi. Därtill är vi engagerade i arbetet med Sveriges miljömål och de internationella hållbarhetsmålen (Agenda 2030).

Den statliga värdegrunden

Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda. Den sammanfattar de grundläggande värderingarna i det svenska samhället, som uttrycks i våra grundlagar och lagar.

Värdegrunden bygger på följande sex principer:

 • demokrati
 • legalitet
 • objektivitet
 • fri åsiktsbildning
 • respekt
 • effektivitet och service.

Principerna beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska prägla ditt arbete som statsanställd, oavsett var du jobbar.

Senast granskad: 2024-06-04

Till toppen