Antalet fruktträd 2007

Publiceringsdatum: 2008-04-15

Referensår: 2007 Produktkod: JO0102 Ämnesord: Areal, Odling, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskande arealer för äpplen och päron

Den odlade arealen för äppelträd uppgår till 1 194 hektar, en minskning med ca 140 hektar (10 %) sedan undersökningen genomfördes senast (2002). Den odlade arealen för päron uppgår till 119 hektar, en minskning med 52 hektar (30 %) sedan 2002. Antalet planterade äppelträd har däremot ökat under perioden 2003-2007 sannolikt som en följd av moderna så kallade tätodlingar, där antal träd per hektar kan uppgå mot 3 000. Även antalet planterade päronträd ökade under åren 2003-2007 efter att ha haft en nedgång under en tioårsperiod.

Fruktträdsodlingarna finns främst koncentrerade till Skåne, där ca 80 % av äppelarealen finns och ca 90 % av päronarealen. De fem vanligaste äppelsorterna i Sverige är Ingrid Marie/Karin Schneider, Aroma/Röd Aroma, Discovery, Cox Orange samt Gravensteiner/Röd Gravensteiner. Ingrid Marie/Karin Schneider utgör ca 25 % av den totala arealen äppelodling i Sverige. Den vanligaste päronsorten i Sverige är Clara Frijs som utgör ca 36 % av den totala arealen päronodling i Sverige. Därefter följer sorterna Conference, Carola, Alexander Lucas och Herzogin Elsa.

Hitta på sidan

Till toppen