EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1992–2003

Publiceringsdatum: 2004-10-05

Referensår: 2003 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket steg något 2003

Efter ökningar under 2000 och 2001 var jordbrukssektorns produktionsvärde i stort sett oförändrat i löpande baspriser mellan 2001 och 2002. År 2003 steg produktionsvärdet åter med 0,7 %. För vegetabilier noterades en ökning med 2,8 % som främst var en följd av prisutvecklingen. Den totala spannmålsproduktionen var under 2003 ungefär lika stor som genomsnittet under de senaste fem åren. Spannmålsarealen ökade jämfört med 2002, medan den genomsnittliga hektarskörden sjönk. För oljeväxter sjönk den totala skörden kraftigt. Detta kompenserades endast delvis av prishöjningar. Matpotatisskörden fortsatte minska, liksom arealen, medan priserna ökade kraftigt. För animalier sjönk produktionsvärdet med 1,6 % mellan 2002 och 2003. Den viktigaste orsak var fortsatt sjunkande avräkningspriser för svin.

Driftsöverskottet oförändrat

Kostnaderna för jordbrukets produktionsmedel steg mellan 2002 och 2003 ungefär lika mycket som det totala produktionsvärdet steg, vilket medförde ett oförändrat driftsöverskott.

Hitta på sidan

Till toppen