EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1998–2009

Publiceringsdatum: 2010-10-07

Referensår: 2009 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet minskade mellan 2008-2009

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser minskade med ungefär 4 miljarder kronor mellan åren 2008-2009. På vegetabiliesidan är den största faktorn att priset på spannmål minskar och på animaliesidan är den största faktorn att priset på mjölk minskar.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris minskade med 6 % år 2009 jämfört med 2008. Den totala spannmålsskörden var år 2009 ungefär lika stor som under 2008, däremot minskade spannmålsarealen med 4 %. Priserna på spannmål minskade med 28 % år 2009 jämfört med år 2008.

Totalskörden av raps och rybs var 15 % högre än föregående år. Ökningen är framförallt en följd av att det odlas mer höstraps. Odlingen av höstraps ökade med 10 % jämfört med 2008.

Produktionsvärdet till baspris för animalier minskade år 2009 med 10 % jämfört med år 2008. Den främsta orsaken är det minskade priset på mjölk (- 19 %). Invägningen av mjölk minskade något år 2009 med år 2008. Slakten av nötkreatur ökade något under år 2009, medan slakten av svin minskade marginellt. Priserna för nötkreatur minskade med 11 % år 2009 jämfört med år 2008, medan priserna för svin ökade med 9 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur minskade med 2 % år 2009 jämfört med år 2008, samtidigt som det för svin minskade med 4 %.

Driftöverskott netto minskade med 32 % mellan åren 2008 och 2009. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster minskade med 2 %, motsvarande en halv miljard. Värdet av kapitalförslitningen har beräknats öka med 7 % samtidigt som övriga produktionssubventioner har beräknats öka med 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen