EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1999–2010

Publiceringsdatum: 2011-10-07

Referensår: 2010 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet ökade mellan 2009–2010

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med ungefär 5 miljarder kronor mellan åren 2009–2010. Till stor del beror det på att spannmålspriserna och mjölkpriset steg år 2010.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris ökade med 18 % år 2010 jämfört med år 2009. Den totala spannmålsskörden minskade med 18 % år 2010 jämfört med år 2009. Spannmålsarealen minskade med 8 %. Priserna på spannmål ökade med 73 % skördeåret 2010/2011 jämfört med skördeåret 2009/2010.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2010 med 6 % jämfört med år 2009. Slakten av nötkreatur minskade med drygt 1 % år 2010, medan slakten av svin ökade med 1 %. Priserna för nötkreatur ökade med 10 % år 2010 jämfört med år 2009, medan priserna för svin minskade med 9 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 8 % år 2010 jämfört med år 2009, samtidigt som det för svin minskade med 8 %. Invägningen av mjölk minskade år 2010 med 2 % jämfört med år 2009. Priset på mjölk ökade med 16 % under år 2010.

Driftöverskott netto ökade med 32 % mellan åren 2009 och 2010. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med 5 %, motsvarande 1,8 miljarder kr, samtidigt som kapitalförslitning ökade med 3 % och övriga produktionssubventioner minskade med 3 %.

Hitta på sidan

Till toppen