EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2000–2011

Publiceringsdatum: 2012-10-05

Referensår: 2011 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Värdet av produktionen ökade 2011 men kostnaderna tynger resultatet

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 1,8 miljarder kronor, motsvarande knappt 4 %, mellan åren 2010 och 2011.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris ökade med 5 % år 2011 jämfört med år 2010. Spannmålsarealen ökade med drygt 3 % och den totala spannmålsskörden ökade med 8 % år 2011 jämfört med år 2010. Priserna på spannmål låg i stort sett på samma nivå skördeåret 2011/2012 jämfört med skördeåret 2010/2011. Produktionsvärdet för potatis minskade kraftigt till följd av lägre priser under skördeåret 2011/12. Samtidigt ökade produktionsvärdet för köks- och plantskoleväxter förhållandevis mycket jämfört med föregående period.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2011 med 2 % jämfört med år 2010. Slakten av nötkreatur låg på samma nivå 2011 som 2010, medan slakten av svin minskade med knappt 3 %. Priserna för nötkreatur ökade med 5 % år 2011 jämfört med år 2010, medan priserna för svin minskade med 11 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 3 % år 2011 jämfört med år 2010, samtidigt som det för svin minskade med 13 %. Invägningen av mjölk minskade år 2011 med 0,5 % jämfört med år 2010. Priset på mjölk ökade med knappt 4 % under år 2011.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med 5 %, motsvarande 1,8 miljarder kr mellan 2010 och 2011. Samtidigt ökade kapitalförslitning med knappt 4 %. Övriga produktionssubventioner ökade med 1,5 %. Driftöverskott netto minskade med 2,5 % mellan åren 2010 och 2011.

Hitta på sidan

Till toppen